Boorn & Boerschop 2000-02: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 2

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (1799-1879) ook een aantekenboek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het dagboek komen in deze kleine artikelenreeks aan de orde.

Auteur: J.B.F. Leuverink

Zoals beloofd besteden we in ons eerste artikeltje, na de inleiding van vorige keer, aandacht aan de vader van de dokter, A.H. Schoemaker, de scheepschirurgijn die in Groenlo geboren werd. We lezen in het boek:

Folio 92: A.H. Schoemaker, chirurgijn

Antonius Hendricus Schoemaker, oud Chirurgijn-Majoor in de Hollandse Marine, laatstelijk genees- en heelkundige te Borne en gehuwd met Hermina Kuiper, uit wiens huwelijk zijn geboren:

  1. Johannes Bernardus den 3 junij 1799.
  2. Antonius Hendricus den 14 april 1802 ob’iit (= +).
  3. Johanna Marija den 23 augustus 1806 ob’iit.
  4. Jacobus Andreaas is geboren den 29 october 1807.
  5. Franciscus is geboren den 3 april 1809 ob’iit.
Afb. 01:

Jacob huwde met Aleida ten Winkel van Tubbergen den 11 febr. 1847 uit wiens huwelijk zijn geboren:

  1. Johannes Hendricus den 17 october 1849.
  2. Hermina Marija 14 april 1851
  3. Johanna Marija 11 febr 1853 ob’iit.
  4. Bernardus Johannes den 14 junij 1855.
  5. Johanna Marija den 6 october 1857.

A.H Schoemaker.
Den 24 julij 1798 zijn getrouwd:
Antonius Hendrikus Schoemaker, geboren te Groenlo met Hermina Kuiper, door H Lammering R.C. Pastoor te Boren.

* Vader (Antonius Hendricus Schoemaker, ◊ 18-3-1756) overleed den 17 januarij 1837 in den ouderdom van 83 jaar, in een oud Evangelieboek stond dat hij gedoopt was in een boerenhuis aan den weg van Groenlo naar Neede, dat toen nog in ‘t geheim gebeuren moest. (Nu) zoude vader 85 zijn geworden, zijn geboorte daag was op 18 maart,
* Moeder is overleden op 6 februari 1848 in den ouderdom van 82 jaar.
* Toon is overleden den 3 julij 1847.
* Franciscus overleed den 14 oogstmaand (augustus) 1809
.

Afb. 02: De achterkant van het inmiddels gesloopte huis van A.H Schoemaker, dat aan de Brinkstraat stond

J.B.F. Leuverink.

Afb. 03: Een voorbeeld van een tekstdeel in het aantekenboek van de dokter

Errata

Abusievelijk is in de vorige aflevering van deze artikelenserie de naam van Willemien Olde Engberink en van Jo Scholten-Olde Engberink onjuist weergegeven, waarvoor onze excuses. Verder is Mw. A.L.P. Schoemaker niet een kleinkind, maar een achterkleinkind van dokter Schoemaker.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)