Boorn & Boerschop 2000-02: MONUMENT 12

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Deze keer als monument geen gebouw, maar een steen. Een steen met zoveel historische waarde, dat gerust van een monument gesproken kan worden. Het is de steen die wordt genoemd in het artikel van Chroniqueur “Borne in de jaren twintig l” in BOORN en BOERSCHOP No. 2 van oktober 1999. De schrijver verzucht hierin: “En de Kei? Waar is de kei gebleven?”. Gelukkig attendeerde een oplettende lezer ons op het feit dat de steen bewaard is gebleven. Oorspronkelijk lag hij op de markt, thans Dorsetplein geheten. Na een keer te zijn begraven en weer opgegraven werd hij later geplaatst in de tuin van het huis waar notaris Kuhlmann zijn kantoor had. Dit huis, dat in 1993 werd afgebroken t.b.v. de herinrichting van het Dorsetplein en het aanpalende winkelcentrum, heeft gestaan op ongeveer de plaats waar nu Reisbureau Rottink gevestigd is. Notaris Kuhlmann vertrok toen naar de Bekenhorst. Gelukkig heeft hij ook de steen mee laten verplaatsen. Nu is de steen weer voor eenieder te zien, direct links naast het ingangshek van het kantoor van Kuhlmann & Hulshof, Bekenhorst 15, en zelfs voorzien van een bordje met het opschrift: “Richtersteen. Steen waarbij de richter van Borne rechtsprak vanaf de middeleeuwen tot 1811. Herkomst: Dorsetplein Borne”.
Dit alles mag worden gezien als een prachtig voorbeeld van historisch inzicht en gemeenschapszin. Bravo notaris!

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)