Boorn & Boerschop 2000-02: EXCURSIEREISJE WINDESHEIM EN ELBURG

Auteur: Redactie

Op zaterdag 27 mei j.1. gingen we met zo’n 30 leden en belangstellenden op excursie. De reis ging als eerste naar Windesheim, waar we op de zolderverdieping van de N.H. Kerk, met koffie werden verwelkomd. De Heer Hendrikman gaf daar een boeiend overzicht van de geschiedenis van het vroegere klooster waarvan de huidige kerk eens deel uitmaakte.

Afb. 01: De tegenwoordige bouwrest van het klooster waarin de NH Kerk is gehuisvest

Hij beschreef het klooster en haar bewoners, waarbij de nadruk op Geert Groote (1340-1384) werd gelegd. Deze Geert immers, was enkele jaren bewoner en broeder van dit klooster en wordt beschouwd als de grondlegger van de z.g. Moderne Devotie. Hij was een vurig boeteprediker met een intens verlangen om Christus na te volgen. Hij was scherp van tong en dat bezorgde hem vele vijanden, die uiteindelijk zelfs een predikverbod wisten te bewerkstelligen. Uiteindelijk ging hij echter toch opnieuw preken en was een voorbeeld voor zijn vele leerlingen. Zijn korte optreden, van 1380 tot zijn dood als gevolg van de pest in 1384, heeft echter diepe indruk gemaakt op zijn tijdgenoten. Zijn leerlingen verbreidden de Moderne Devotie verder. Het optreden van deze broeder heeft mede geleid tot het stichten van andere kloosters zoals Sibculo, Albergen en Frenswegen. We hebben de prachtig gerestaureerde bouwresten van het voormalige klooster, waarin tegenwoordig de plaatselijk Ned. Hervormde Kerk is gevestigd, uitgebreid mogen bezichtigen. Indrukwekkend!
Kort voor het ter perse gaan van dit blad ontvingen we een uitgebreid artikel over klooster Windesheim van de hand van de heer Hendrikman. We hopen dit in een volgend nummer van ons blad te kunnen plaatsen.

Het tweede deel van de excursiereis had Elburg tot doel. Dit oude vissersstadje aan de voormalige Zuiderzee heeft een prachtig rechte plattegrond met haaks op elkaar uitkomende straten.

Afb. 02: Kadastraal minuutplan van Elburg, ca. 1830

We werden rond­ geleid door een stadsgids nadat we eerst een voortreffelijk maal had­ den genoten in restaurant “De Vischpoort”. Een bezoek aan de kerk was, hoewel het weer op dat moment niet erg meezat, een hoogtepunt. Dit was ook het begin van de prachtige wandeling met de gids, door deze stad die zo rijk is aan oude gebouwen. Op vier punten op de wallen heeft men een doorkijk door de straten en kan men de stad doorzien van de ene kant tot de andere… Van de stadspoorten rest he­ laas nog slechts de Vischpoort. De huizen zijn vaak nog voorzien van ruitjes in lood gezet en de prachtige stoepjes passen daar mooi bij. Witte, gele en zwarte keitjes vormen een prachtig lijnenspel op die stoepjes waarin allerlei figuren, vaak de visserij betreffende, zijn te herkennen.
De plattegrond van de stad is volgens plan tot stand gekomen en werd verkregen doordat het stadje in 1392, op bevel van hertog Willem van Gulik, naar de huidige plaats verplaatst werd. Het ligt nu iets verder van de toen gevaarlijke Zuiderzee, maar heeft door zijn opzet een geheel eigen charme…. De oude Hanzestad, die reeds in de 13e eeuw stadsrechten had verkregen, bleek een bezoek ten volle waard.

De redactie.

Afb. 03

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)