Boorn & Boerschop 2000-02: Boekennieuws

Afb. 01:

Auteur: Redactie

Onlangs verscheen weer een boekje van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen. Het heeft als titel Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne met als ondertitel Deel 1, De Bieffel. Deze keer is het een bescheiden boekje geworden met een omvang van slechts 24 pagina’s. De inhoud is, zoals we van deze auteur gewend zijn, een lawine van gegevens die betrekking hebben op alle opstallen en de daarmee verbonden bewoners van het besproken gebied. Hoewel het soms enige moeite kost de gedachtegang van de auteur te volgen, mogen we blij zijn dat al deze gegevens weer voor ons beschikbaar komen. Het is al met al een waardevolle bijdrage aan het hervinden van dat wat eens in onze omgeving was en plaatsvond.

Kort na het verschijnen van dit eerste deeltje, zag ook het 38 pagina’s tellende tweede deeltje het licht. Het heeft, in dezelfde serie, als ondertitel meegekregen: Deel 2 Het Schilt-Buren. Ditmaal gaan we ook over de gemeentegrenzen. Zo wordt b.v. de thans de op Hengelo’s gebied gelegen oude schippersherberg “Kloas an de brug” beschreven die helaas met sloop bedreigd wordt. Verder gaan we door de buurtschap Woolde op de grens van Borne en Hengelo. Ook nu weer weet de auteur ons te voorzien van een grote hoeveelheid gegevens. Om alles goed te volgen lijkt enige studie van het beschreven gebied gewenst. We zien uit naar deel 3 en mogelijk volgende delen…
De boekjes zijn verkrijgbaar in de Bornse boekhandel en bij de auteur voor de bescheiden prijs van respectievelijk fl. 6.50 en fl. 7,00.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)