Boorn & Boerschop 2000-01: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 1

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (31799; J. 1879) ook een aanteken­boek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het dagboek komen in deze kleine artikelenreeks aan de orde.

Auteur: J.B.F. Leuverink

Inleiding

Op vrijdag 24 september 1999, heeft in het Bussemakerhuis in Borne, de aanbieding plaatsgehad van het boek “Jan Bernard Schoemaker, een Twentse heelmeester in de negentiende eeuw. Het eerste exemplaar werd, namens de werkgroep, door Hans Leuverink aangeboden aan Mw. A.L.P. Schoemaker, een kleinkind van dokter Schoemaker.
De werkgroep die het boekje voorbereidde bestond uit de heren Jan ter Beke, Arthur Fuldauer, André Hottenhuis, Gé Nijkamp, Ben Thüss, Henk Woolderink Hans Leuverink. Zeno Kolks leverde een tekst bijdrage. De gegevens komen uit diverse bronnen, waaronder het aantekeningenboek van de dokter. Ook zijn rekeningenboek (in het bezit van het Gemeentearchief) en een door hem bijgehouden receptenboek zijn hiertoe geraadpleegd. Verder werd gebruik gemaakt van het boek “Borne en haar bewoners uit vroeger jaren” samengesteld door B.W.M. Immerman en H.J. Ellenbroek dat ontstond op basis van een artikelenreeks in het weekblad “De Wegwijzer”, welke reeks deels steunde op eerder werk van drs G.P. ter Braak en op gegevens uit het gemeentearchief.

Een beschrijving van de Hemelhorst in het Jaarboek Twente van 1970, door G.J. ten Voorde was eveneens een bron. Verder werden diverse gegevens en foto’s verkregen van verschillende Bornenaren met name Jo Immerman-Busschers, Susan Morsselt-Knuif, Nel Rientjes-Knoef, Wilhelmien Olde Egberink en Jo Scholten-Olde Egberink. Verder de fam. H. Olde Egberink van de Hemelhorst en de heren Ben Schoemak:er, Hennie Velner, Jan Kolner, Jan Immerman, A. Koning (uit Goor) en Ru Stoop.

Niet alle gegevens konden binnen het kader van het boekje worden gebruikt al waren ze toch vermeldenswaard. Om die reden is het plan opgevat om een keuze uit deze gegevens in BOORN en BOERSCHOP op te nemen. Vanaf het volgende nummer van ons blad kunt u dan ook enkele afleveringen van deze nog niet verwerkte gegevens verwachten.
Laten we beginnen met een korte beschrijving van het aantekeningenboek (dagboek). Het 177 bladzijden tellende boek, waarvan een kleine 100 door de dokter beschreven zijn, bevat ook nog zo’n 40 pagina’s beschreven door zijn kleindochter Maria. Maria heeft het boek ook als dagboek gebruikt, toegespitst op de oorlogsjaren ’40-’45. Ook hiervan zullen we enkele facetten in BOORN en BOERSCHOP opnemen. Daarbij zullen we het in de komende afleveringen o.a. ook hebben over de trein met evacuees uit Limburg, met mensen uit Roermond, Maasdriel en Swalmen, die op vrijdag 9 februari 1945 in Borne stond.

Het in 1848 door de dokter aangelegde boek, met zijn perkamenten kaft heeft als opschrift: “Vicarieboek (Gerrit?) Nijhof” en bevindt zich, gezien de leeftijd ervan, in redelijke staat. Laten we, als aflevering 2, beginnen met de tekst van folio 92, waar de dokter een overzicht geeft van zaken die betrekking hebben op zijn vader en diens gezin.

J.B.F. Leuverink.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)