Boorn & Boerschop 2000-01: OOIT GESLOOPT 10

Auteur: J.B.F. Leuverink

Afb. 01:

Op dit plaatje ziet U een woonhuis dat men in de 19de, mogelijk begin 20ste, eeuw waarschijnlijk wel “‘t Meestershoes” genoemd zal hebben. Het was gelegen aan de Brinkstraat, hoek Hambroickstraat. Het weggetje links, droeg de naam Lijkweg of zo men vroeger wel zei: “‘t Liekweggetje”. Daarna had het de naam Korte Dijkstraat en thans heet het Brinkstraat. In het Liekweggetje is ook het huisje van Tonia van ‘n Nachtwakers getekend.

Het huis aan de Brinkstraat heeft lang gediend als woonhuis voor onderwijzers die aan de eerste openbare school verbonden waren. De laatste onderwijzers die er woonden, waren respectievelijk A.L. Heymerickx en Th. H. Vernooy. In 1925 betrok Jhr. P.H. Stoop uit Didam, met zijn gezin, het huis. Ze bleven er wonen tot 1939. Daarna ging de familie B. Oude Wolbers, komende vanuit de klopjeswoningen, er wonen. Oude Wolbers woonde er tot de sloop van de woning in 1954, toen het pand plaats moest maken voor de daar te bouwen “Pellenhof’.

Met dank aan de heer B. Oude Wolbers voor het beschikbaar stellen van de foto die als basis voor bovenstaande tekening heeft gediend.

J.B.F. Leuverink.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)