Boorn & Boerschop 2000-01: MONUMENT 11

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Nadat er vanaf 1715 op De Kolk in Hertme gekerkt werd, in wat tot nu toe de pastorie, heet en wat toen een kleine kapel was, werd in 1902 de huidige kerk gebouwd. Deze kwam in 1903 gereed en werd toen in gebruik genomen.

Een en ander ging niet zo gemakke­lijk als het lijkt, want door geldge­brek werden de plannen steeds bijgesteld. Wolter ter Riele, de ar­chitect, had het er maar druk mee om steeds alle bezuinigingen in zijn ontwerp te verwerken.

De eerder geplan­de nieuwe pastorie werd in elk geval geschrapt. Het is hierdoor dat we de mooie oude, met riet gedekte, pastorie ook nu nog kunnen bewonderen. Waar geldgebrek al niet goed voor is…

De kerktoren is in 1991 nog door groot onderhoud bijgewerkt en kan dus, evenals de kerk zelf naar wij hopen, nog jaren mee. Grote bekendheid geniet de permanente voorziening van de kersstal die door pastoor Veeger (pastoor van 1952 – 1972) werd verwezenlijkt.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)