Boorn & Boerschop 2000-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOP

Uitgave van de
Heemkundevereniging Bussemakerhuis.
Jaargang 10, No. 1, Maart 2000.
Verschijnt 2 maal per jaar.

Afb. 01:

(Druk op de tekst om de web-versie van de publicatie te zien, druk op de PDF-versie voor de PDF uitvoering van de publicatie)

Het Gymnasium St. Alberti te Zenderen (PDF versie)
Zo was’t, zo is’t (PDF versie)
Ikke heet Graedske (PDF versie)
Onze Stefanuskerk nader bekeken 8 (PDF versie)
Hemelvaart (gedicht) (PDF versie)
Boeken nieuws (PDF versie)
De nieuwe school in het dorp Borne in 1769 (PDF versie)
Van horen zeggen (PDF versie)
De Potkamp (PDF versie)
Uit de familiekroniek Woolderink 3 (PDF versie)
Ooit gesloopt 10 (PDF versie)
Firma Linthorst, schilders te Borne (PDF versie)
Borne in de jaren twintig 2 (PDF versie)
De watermölle (PDF versie)
Monument 11 (PDF versie)
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 1 (PDF versie)
Hereboer (PDF versie)

Herkomst illustraties

Ansichtkaart: 3
Archief A.A. ten Kate: 10
ArchiefF.J. van Capelleveen, Borne: 1;5;19(boven);24;29(onder);30
De Boer en Hettinga, Platenatlas Alg. Geschiedenis, Leiden, 1906: 12
G.A. Borne, collectie G.L. Weber: 2;6
Dr J.M. Fuchs, Shell Journaal van oude en nieuwe wegen:?
C.F. Geiler!, Fabelen en vertelsels: 8
Grootenboer, J.J., Borne: 9;29(boven)
M.G.E. van Harten-Fransen: 19(onder):
Hottinger kaart, 1783, detail: 28
J.B.F.Leuverink, Borne: 11;22
G.A.B. Nijhuis, Oldenzaal: 17
J.A. Polder, Kadasterplan ca. 1830, detail: 13
Topografishe en militaire kaart 1858-1861, detail: 20

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)