Boorn & Boerschop 2000-01: BOEKENNIEUWS

Auteur: Redactie

Op 24 september 1999 werd het boekje Jan Bernard Schoemaker, een Twentse heelmeester in de negentiende eeuw, in het Bussemakerhuis in Borne ten doop gehouden. Het boekje is een initiatief van Hans Leuverink die daarbij hulp heeft gehad van een werkgroep met “Borne-kenners”. Het werd uitgegeven door het Van Deinse Instituut te Enschede.

Afb. 01:

De inhoud geeft een prachtig tijdsbeeld en verhaalt over de praktijk van een plattelandsdokter, die zich naast het 60 jaar lang beoefenen van het vak van heelmeester, zeer nadrukkelijk met het maatschappelijk gebeuren in het dorp Borne bezig hield. Het feit dat hij jaren lang gemeenteraadslid en wethouder is geweest, getuigt hiervan. Hij was een zeer geziene figuur die het erg goed met de mensen voor had, maar daarnaast ook goed voor zichzelf en zijn gezin wist te zorgen. Zo werden vaak de vergoedingen die hij voor geleverde bijstand vroeg, afgestemd op de draagkracht van de betrokkene, die menig maal zijn rekening in natura mocht voldoen of er voor mocht werken op de Hemelhorst, het landgoed van de dokter. In bijzondere gevallen schold hij zelfs het te betalen bedrag geheel kwijt!

Jammer is dat er hier en daar wat typografische oneffenheden voorkomen. Verder is het feit dat de citaten niet altijd even
duidelijk worden aangegeven, soms storend. Dit omdat men dan taalfouten meent te zien die echter het gevolg zijn van de oude, b.v. door de dokter gehanteerde, schrijfwijze (cursief drukken van citaten, zou waarschijnlijk zeer verhelderend zijn geweest). Ondanks deze opmerkingen, mogen we het boekje kwalificeren als een alleraardigste en charmante, goed ogende, uitgave. Dit niet in de laatste plaats door de vele prachtige tekeningen van de hand van Hans Leuverink. Het feit dat er zo nu en dan enige herhaling van geboden gegevens wordt waargenomen, is inherent aan het werken met verschillende auteurs. Als geheel bevat het werkje echter erg veel, voor de meeste lezers, nieuwe gegevens en is derhalve een welkome aanvulling op de reeds beschikbare literatuur over Borne. Voor geïnteresseerden is het boekje dan ook een must. Wees er echter snel bij, want er zijn er slechts 500 gedrukt! Het 96 pagina’s tellende boekje is verkrijgbaar bij het Bussemakerhuis in Borne en bij het Van Deinse Instituut in Enschede. De prijs is fl. 29,90. ISBN nummer: 90-71517-06-3.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)