Boorn & Boerschop 1999-02: OVERIJSSELCOLLECTIE OBD NIJVERDAL en IN DE TEXTIEL (gedicht)
(OBD = Overijsselse Bibliotheek Dienst)

Auteur: Tonny Peters

U houdt zich bezig met lokale historie en/of genealogie? Dan is het gemakkelijk om te weten dat u veel informatie gratis kunt lenen bij de Overijsselcollectie van de OBD. U kunt er te­ recht voor vragen als:

 • Welke romans, verhalen en gedichten spelen zich af in uw woonplaats en omgeving? In de catalogus “Overijssel in verhalen” staat een uitgebreide titellijst met plaatsnaamaanduiding. Een lijst met poëzie verschijnt eind 1999.
 • Welke genealogische informatie is er gepubliceerd over bepaalde families? Genealogieën van Overijsselse families worden zo compleet mogelijk verzameld.
 • Het jaar 2000 geeft aanleiding tot historische terugblikken. Welke plaatselijke gebeurte­nissen hebben ooit de krant gehaald? De OBD beschikt over een groot aantal kranten in origineel of op microfiche.
 • In een oude akte staan onbekende woorden. Wat is de betekenis? De OBD beschikt over het Middelnederlands Woordenboek (11 delen, periode 1200-1600) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (27 delen, periode 1500-1850).
 • Wat is er de afgelopen jaren gepubliceerd over de onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent? Dankzij de aansluiting op landelijke catalogi kan een zoekactie worden gedaan in de catalogi van Nederlands grote openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken. In deze catalogi vindt u ook verwijzingen naar rapporten, onderzoeksverslagen, overheidspublicaties en tijdschriftartikelen. Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. Een volledige beschrijving van de Overijssel Collectie vindt u verderop in dit verhaal.

Wilt u materiaal lenen

Dan kan dat via de openbare bibliotheek in uw woonplaats. De meeste Overijsselse openbare bibliotheken hebben een geautomatiseerde catalogus waarin u de gewenste titels kunt opzoeken en aanvragen. Binnen circa een week kunt u het gevraagde dan in uw eigen bibliotheek afhalen. Heeft u Internet? Dan kunt u de catalogus ook thuis raadplegen (www.obd.nl). Het aanvragen en lenen loopt nog wel via de bibliotheek. Internetbezitters willen wij tevens wijzen op een andere optie op de genoemde site, n.l. het stellen van vragen via e-mail (info@obd.nl). Bijzondere, omvangrijke en kostbare materialen worden niet uitgeleend. U kunt deze inzien in de leeszaal van de Overijsselse Bibliotheek Dienst, van Alphenstraat 11, 7440 AE Nijverdal. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Maakt u van te voren even een afspraak.
Inlichtingen: Tonny Peters (bibliothecaris),
tel. 0548-634444,
fax 0548-191156,
e-mail: tonny.peters@obd.nl

Wat vindt u in de Overijsselcollectie?

Boeken: van de ooit in druk verschenen uitgaven betreffende Overijsselse onderwerpen is circa 95% in de Overijssel Collectie aanwezig. Naast boeken zijn er ook rapporten, (jaar-)verslagen, scripties en brochures.
Kranten: in originele staat zijn o.a. aanwezig, de Tubantia (Enschedese editie) vanaf 1868, de Provinciale Over­ijsselsche en Zwolsche Courant (met enkele hiaten) van 1815 tot 1939. Daarnaast zijn (gedeelten van) kranten te bekijken op microfiche (o.a. Nieuwe Hengelosche Courant, Twentsch Zondagsblad, Dagblad van het Oosten). Een complete lijst van aanwezige kranten zal binnenkort verschijnen op Internet.

 • Tijdschriften: naast vrijwel alle tijdschriften van de Overijsselse historische verenigingen, zijn er vele oude jaargangen van b.v. Eigen Haard, Katholieke Illustratie, Panorama en het zeer zeldzame Drents-Overijsselse tijdschrift, uit de jaren 20 en 30, “Van Eigen Erf”.
 • Historische kaarten: circa 125 representatieve Overijsselse kaarten uit elke periode van 1500 tot heden. Ook toeristische kaarten worden verzameld.
 • Portretten: van ongeveer 100 bekende Overijsselaars uit vorige eeuwen zijn gravures of lithografiën aanwezig.
 • Grammofoonplaten en cd’s van regionale artiesten.
 • Romans, verhalen en gedichten die zich geheel of gedeeltelijk afspelen in Overijssel of die een Overijssels onderwerp betreffen. In de publicatie “Verhalen in Overijssel” (verkrijgbaar bij de OBD) staan de romans en verhalen vermeld met korte annotatie en plaatsaanduiding.
 • Genealogie: alle standaardwerken en tijdschriften op het gebied van genealogie en heraldiek zijn aanwezig (o.a. Gens Nostra, Nederlandsche Leeuw, Nederlands Adelsboek, Nederlands Patriciaat, De Navorscher, Armorial Général, Nederlands Repertorium van Familienamen etc.). Daarnaast zijn circa 500 afzonderlijke publicaties betreffende Overijsselse families beschikbaar.

Maak gebruik van deze rijke bron!!!

Tonny Peters.

IN DE TEXTIEL

Afb. 01:

Met zijn pet
in de hand
sprak
de knecht
zo hij
al spreken mocht
altijd
met werkwoorden.

Lejo van Kuijeren.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1999-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)