Boorn & Boerschop 1999-02: OOIT GESLOOPT 9

Auteur: J.B.F. Leuverink

Afb. 01:

Hier “‘t oale Doktershoes”. Over het huis zelf lezen we in het Dagblad van het Oosten van 15-10-40: Oude herinneringen. Borne’s oale Doktershoes verdwijnt. Over enkele dagen zal één van Borne’s oudste woningen – zoo niet de oudste – worden afgebroken. Het is een pand, gelegen op de hoek van de Marktstraat-Oude Kerkstraat. Bij de oudere generatie bekend als “‘t Oale Doktershoes”. Meer dan twee eeuwen is dit pand de trots en glorie geweest van Borne. Eensdeels om zijn centrale ligging midden in de toenmalige kom van Borne, doch vooral omdat het in de vorige eeuw werd bewoond door den wijd en zijd bekende geneesheer J.B. Schoemaker, waarvan de onlangs overleden wereldberoemde chirurg Dr. Jan Schoemaker een afstammeling is.
We kijken nog even naar de tekening en zien hier over het hekwerk, aan de overkant van de Markstraat, nog een bouwwerk staan. Namelijk de paardenstal van dokter J.B. Schoemaker. De stal is hier nog in de oude staat, nog met niendeur en twee ronde raampjes in de voorgevel. De raampjes bevinden zich nu in de achterkant van de stal. Hopelijk zal deze stal t.z.t. in oude staat gerestaureerd worden. Op de plaats waar eens het doktershuis heeft gestaan, heeft de heer B. Bekers in 1940 een voor die tijd zeer modern Café Restaurant “De Ster” neergezet. De naam “De Ster” herinnert aan het ernaast gelegen voormalige schipperscafé ‘t Steerntje, van de familie Wegter.
Betreffende Ooit gesloopt No. 8, aangaande de slagerij van J.B. Leushuis, willen we nog even rechtzetten dat er in dat pand geen bewerkingsafdeling is geweest, maar dat het pand gesloopt werd om er een bewerkingsafdeling van Bons & Evers te verwezenlijken. Ook het bedankje aan de heer J.G. Leushuis uit Hengelo, die de gegevens over zijn geboortehuis had verstrekt, was niet opgenomen. Alsnog dank voor de medewerking van de heer Leushuis, hoewel dit slechts postuum kan, omdat hij helaas op 24 mei j.l. op 64-jarige leeftijd is overleden.

J.B.F. Leuverink.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1999-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)