Boorn & Boerschop 1999-01: OOIT GESLOOPT 8

Auteur: J.B.F. Leuverink

Afb. 01: Slagerij J.B. Leushuis (J.B.f.L.’98)

Aangezien de Oude Kerkstraat het afgelopen jaar, 1998, nog al eens in het nieuws was i.v.m. de sloop van het Joodse schooltje, gaan we nu maar eens kijken naar een pand dat er jarenlang, zij het op enige afstand, naast heeft gestaan. Bedoeld word, het woonhuis van de familie J.B. Leushuis met de inpandige slagerswinkel en de achtergelegen slagerij. Het was een z.g. gebroken kap woning, een bouwstijl die in de jaren twintig en dertig erg in trek was en waarvan er in ons dorp nog wel enige voorbeelden zijn te vinden.

De in 1925 gebouwde slagerij floreerde goed totdat de heer Leushuis het in een van de eerste oorlogsjaren voor gezien hield. Vlees was er toen niet, maar Duitse voorschriften des te meer. Na de oorlog was er voor korte tijd een depot van de “Voedselvoorziening” van het Min. v. Landbouw en Veeteelt in gevestigd. Daar konden de Bornse slagers en kruideniers hun vleeswaren inslaan. Daarna kreeg het pand zekere vermaardheid omdat er de z.g. vrijbank in gevestigd werd, waar op gezette tijden goedkoop vlees te koop was. Vlees van noodslachtingen en natuurlijk door erkende keurmeesters voorzien van de nodige stempels. We menen ons nog te kunnen herinneren dat “Jan met de Pan” het hele dorp doorging om de verkrijgbaarheid van vlees mee te delen. En dan zag je daar al snel een hele rij mensen voor staan met een pan in de tas.

Als laatste heeft G. Morshuis er nog een aantal jaren een paardenslachterij in gehad. Na vertrek van Morshuis naar Hengelo heeft het Warmpersbedrijf Bons en Evers er rond 1960 nog een bewerkingsafdeling in gehad tot ze later naar het industrieterrein verhuisden.

J.B.F. Leuverink.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1999-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)