Boorn & Boerschop 1999-01: MONUMENT 9

Auteur: Redactie

Afb. 01

De huidige Doopsgezinde kerk aan de Ennekerdijk in Borne, zoals zovele kerken van dit kerkgenootschap ook wel “Vermaning” genoemd, is in 1824 gebouwd. Voordat dit gebouw tot stand kwam werd er door de doopsgezinden gekerkt in het ernaast gelegen, maar na wereldoorlog II afgebroken, kerkhuis. Dit was een oud boerderijachtig gebouw waar ook de voorganger der gemeente woonde. Later werd dit huis het onderkomen van koster Tegelder en zijn gezin.
De eerstesteenlegging vond plaats op 15 april 1824. Er zijn in de loop der jaren verschillende kleine veranderingen aan het gebouw aangebracht. Zo is b.v. in het midden van de vorige eeuw, het houten plafond vervangen door een stuc-plafond. Door een schenking van Mw. Salm-Stenvers uit Amsterdam kwam er in 1866 een klein seraphine-orgeltje, dat in 1871 door het huidige orgel vervangen werd. Dit orgel is gebouwd door C. Haupt te Osterkappeln bij Osnabrück. Tot ontzetting van velen brak er op 28 dec. 1983, tijdens werkzaamheden, brand uit in de kerk. Het grootste deel van het kerkdak werd daarbij verwoest. Omwonenden voorkwamen dat de inventaris geheel verloren ging door kordaat het grootste deel naar buiten te slepen. Hoewel de niet verplaatsbare zaken in de kerk nogal wat waterschade opliepen, heeft een in juni 1984 begonnen restauratie binnen een jaar geleid tot een herboren kerkgebouw. We mogen hopen dat dit kerkgebouw, groots in eenvoudigheid, ons dorp nog lang mag sieren.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1999-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)