Boorn & Boerschop 1999-01: IN MEMORIAM JAN VAN NUENEN

Auteur: J.J. Grootenboer, F.J. van Capelleveen

Geheel onverwacht overleed op 29 september j.l ons medelid JAN VAN NUENEN op de leeftijd van 71 jaar. We verliezen in Jan een veelzijdig mens die zich zeer verdienstelijk wist te maken op verschillende gebieden.

Afb. 01

Hij werd geboren op 30 april 1927, als zoon van een textielfabrikant, te Meerveldhoven bij Eindhoven. In de oorlogsjaren volgde hij de handelsschool bij de fraters in St. Michelsgestel. Dit werd gevolgd door een textielopleiding in Eindhoven. In 1947 kwam een periode van een jaar waarin hij als volontair werkte bij de firma Spanjaard in Borne. Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht werkte hij enkele jaren in de textiel. Daarna vervulde hij verschillende betrekkingen tot hij, in 1958, overstapte naar het welzijnswerk. Hij kwam daardoor terecht in Rotterdam, West Brabant, Schiedam en tenslotte in Hengelo, waar hij zich bezig ging houden met buitenlanders in Overijssel.

Zijn gezondheid noopte hem helaas reeds in 1987 gebruik te maken van een VUT-regeling. Jan kon echter niet stil zitten en pakte, voor zover hem dat mogelijk was, met veel toewijding zijn hobby’s weer op. Daarbij was hij overwegend actief op drie gebieden, n.l. kerkelijk werk, textiel en archeologie. Van deze derde activiteit hebben we zijn verslagen, voor zover ze op Borne betrekking hebben, in BOORN en BOERSCHOP mogen lezen. Deze belangwekkende verslagen zijn later gebundeld in het boekje “BORNE ARCHEOLOGISCH”.

Met het heengaan van Jan is helaas een einde gekomen aan de contacten met een sympathiek en kundig mens die vaak de motor was van de vele zaken waarbij hij zich betrokken voelde. We zullen Jan zeer missen als mens en als leraar…

Velen hebben hem gekend en een zeer grote groep heeft hem begeleid op zijn laatste gang naar het kerkhof te Borne waar hij, op 7 oktober 1998, na een uitvaartmis in de St. Stephanus kerk, ter ruste werd gelegd.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

J.J. Grootenboer,
F.J. van Capelleveen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1999-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)