Boorn & Boerschop 1998-02: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:

In de 12-delige serie MONUMENTEN IN NEDERLAND verscheen onlangs als derde deel het boek OVERIJSSEL van de hand van R. Stenvert, C. Kolman en B. Olde Meierink. Het is een uitgave van Waanders in Zwolle op initiatief van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in heel Overijssel.

Afb. 02

Hieronder valt o.a. ook een korte beschrijving van de gemeente Borne en de kerkdorpen met een beschrijving van enkele specifieke plaatselijke gebouwen zoals kerken, huizen en boerderijen. Het boek is op te vatten als een encyclopedisch standaardwerk van de provincie en als zodanig te beschouwen als een voortzetting en actualisering van de oude uitgave in de serie Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Het is van hoog wetenschappelijk gehalte en geeft tevens de laatste inzichten op dit gebied weer. Het encyclopedisch gedeelte in het boek, wordt voorafgegaan door een algemeen historisch gedeelte, een kunsthistorisch overzicht en een karakterisering van de drie regio’s Twente, Salland en het Land van Vollenhove. Het aantal afbeeldingen is helaas
noodzakelijkerwijs, bescheiden gehouden, maar als totaal is het boek een prachtig standaardwerk geworden met 343 pag’s tekst en ruim 500 illustraties. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs f. 95,00. ISBN 90 400 9200 1.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1998-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)