Boorn & Boerschop 1998-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOP

Uitgave van de
Heemkundevereniging Bussemakerhuis.
Jaargang 8, No. l, Maart 1998.
Verschijnt 2 maal per jaar.

Afb. 01

(Druk op de tekst om de web-versie van de publicatie te zien, druk op de PDF-versie voor de PDF uitvoering van de publicatie)

Boris was even thuis (PDF versie)
Piscina, fundatiegeheim Oude Kerk (PDF versie)
Van horen zeggen (PDF versie)
Gedenkwaardige plaats in hartje Borne (PDF versie)
Monument 7 (PDF versie)
Elektrisch licht in de R.K. Kerk (PDF versie)
‘n Oold Boorns vertelsel (PDF versie)
Dr. J. Schoernaker, heelmeester te Borne 2 (PDF versie)
Pinksterbruidjes (gedicht) (PDF versie)
Zo was’t, zo is’t (PDF versie)
De R.K.parochie in Borne l (PDF versie)
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 4 (PDF versie)
Boorn’s bie’jnaam’n-leedje (gedicht) (PDF versie)
Ooit gesloopt 6 (PDF versie)

Herkomst illustraties

Adriaans, Eerw. Zr. Maria: 22
Archief F.J. van Capelleveen, Borne: 1;2;10;13;14;15;18;20;23(onder)
Archief Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, Borne:7;11;12
Archief W. Meijer, Kloosterhaar: 23 (boven)
Atlas van Kuiper, ± 1860, (kaart met toevoegingen), 26
Grootenboer, J.J., Borne: 30
Honderd Jaar Stephanus Parochie Borne, 1988: 27;28
Hoogenboom, J., Borne: 3
Houtsnede, onbekende herkomst; 31

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)