Boorn & Boerschop 1998-01: BORIS WAS EVEN THUIS!

Auteur: Redactie

In mei 1996 werden in de Bornse beek resten van een mammoet gevonden. Liefkozend werd hij al snel “Boris van Borne” genoemd. Zoals toen beloofd, hebben de bewoners van Borne als eersten de gelegenheid gekregen het gevondene te bezichtigen. Van 9 tot 17 augustus jl. waren, hoewel niet alle, toch wel een groot aantal van de in 1996 opgegraven botten en botjes tentoongesteld in de Synagoge aan de Ennekerdijk. Dat het zo lang heeft moeten duren alvorens Boris weer even thuis mocht komen, had als reden, dat de resten eerst goed gereinigd en geconserveerd moesten worden door medewerkers van het Natuurmuseum in Enschede. Op deze wij ze zullen we nog lang van de vondstresultaten kunnen genieten.

Afb. 01

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1998-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)