Boorn & Boerschop 1997-02: KLANDESTIENE JENEVER OP HET HESSELER 2

Auteur: G.A.B. Nijhuis

Na het ter perse gaan van het vorige nummer van BOORN en BOERSCHOP ontvingen we van de auteur (G.A.B. Nijhuis) nog enige aanvullingen op zijn artikel met bovenstaande titel. Het gaat over de drie erven die in de tekst bedoeld werden, aangevuld met enkele gegevens over de bewoners ervan. Graag geven wij alsnog een overzicht van deze interessante feiten en gegevens.

Het gebied Het Hesseler liep, gerekend vanuit Borne, door tot over de gemeentegrens van Borne, tot in de marke Woolde, gemeente Hengelo. Dit gebied wordt tegenwoordig doorsneden door de autosnelweg de A 1. De genoemde erven waar geschonken werd, liggen op Hengelo’s gebied tegen de grens aan van de marken Woolde en Hasselo. De klanten kwamen echter, zoals in het vorige artikel beschreven, voor een deel uit Borne.

Verdere aanvullingen: a) Gerrit Bekkers, geboren in 1746, was gehuwd met Aaltje ten Dam (Demmer) en woonde zeer waarschijnlijk op ‘t erfje “Linteler” bij “De Demmer”. Hij was oom van Frederik Bekkers die in 1768 was geboren (dus in 1783 15 jaar oud!). Gerrit (was ingetrouwd) en Frederiks vader (broer van Gerrit) waren beiden geboren op ”’n Ewert”. Dit is de plaats van het erf waar nu hovenier Jan Boomkamp woont (Deurningerweg 36) en waar vroeger Jan van ‘n Ewert woonde. b) Jannes Strotten woonde in Hasselo in het pand dat nu waarschijnlijk Torenlaan 11 als adres heeft. Het is, komend vanaf Borne de eerste boerderij na de beek aan de linkerkant. het ligt iets van de weg af tussen enig geboomte. c) Jan Bertelink alias Haas’n Jan woonde op ‘”n Haas’n”. Op deze plaats staat nu het PNO-gebouw (PNO = Pecunia Non Olet). d) Frederik Bekkers trouwde in 1789 in op het erf “De Wegter”. Hij trouwde de erfdochter aldaar en kwam daardoor dus vlak bij zijn oom Gerrit te wonen. Op de plaats waar dit erf heeft gestaan, staat nu het nieuwe gebouw van PTT Telecom op de Westermaat.

Afb. 01

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)