Boorn & Boerschop 1997-01: ZENDEREN 1000 JAREN JONG

Auteur: Redactie

Zenderen wordt al vroeg genoemd in de geschreven geschiedenis. Als Sindron komt het voor in de al meer dan jaar 1000 oude goederenlijst van het Stift Werden aan de Ruhr in Duitsland, dat rond het jaar 800 (waarschijnlijk in 797) door Ludgerus, bisschop van Munster, werd gesticht. Deze lijst staat bekend on­ der de naam: “Hebere­ gister” (een hebe is een bezitting, vandaar deze naam). De lijst bevat een opsomming van het goederenbezit van dit klooster in die tijd. De lijst wordt gedateerd op omstreeks het jaar 950 en is waarschijnlijk een afschrift van een exemplaar dat uit 855 zou stammen. Er zullen ook na dat jaar nog wel goederen aan het bezit van het klooster zijn toegevoegd. De juiste datum waarop Zenderen in beeld komt kunnen we daarom op grond van deze lijst niet geven. Sindron kan een toevoeging zijn uit latere tijd.

Afb. 01: Het Grote Hulscher te Zenderen

Gelukkig is er door H.A.M. Woolderink wel een andere bron gevonden. Het betreft de Leenakteboeken van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Daarin staat dat in het jaar 997 Hendrik van Essen werd beleend met het Grote Hulscher te Zenderen. Hiermee is vastgesteld dat Zenderen dit jaar haar 1000 jarig bestaan kan vieren. Alle reden dus voor het organiseren van enige festiviteiten om dit feit op waardige wijze te gedenken! In Zenderen is al een feestcommissie gevormd…

Het goed Grote Hulscher was gelegen op de plaats waar thans het Carmelietenklooster aan de Hertmerweg staat. Het klooster “Het Hulscher” is in 1855 gesticht.
De naam Sindron vlakte in de loop der tijd af tot Sinderen en Senderen naar het tegenwoordige Zenderen.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)