Boorn & Boerschop 1997-01: WANDELING LANGS ENKELE BOERDERIJEN IN HERTME

Auteur: Redactie

Op 1 september j.1. werd onder leiding van onze voorzitter, H.A.M. Woolderink, een wandeling gemaakt langs enkele boerderijen in Hertme. Aangemoedigd door fraai weer nam een vijftigtal mensen deel aan deze mooie tocht. We geven hierna, als redactie, een korte impressie van de toen bezochte erven die, tijdens de wandeling, door Woolderink op interessante wijze werden omschreven.

De Kolk

Op de voormalige boerderijplaats De Kolk staat tegenwoordig de R.K. kerk met ernaast de Pastorie. Deze pastorie heeft jarenlang als kerk gefungeerd tot in 1902 eindelijk de nieuwe kerk, naar ontwerp van architect Walter te Riele Gzn, gereed kwam. In 1832 was De Kolk 3 ha groot.

Afb. 01: Het voormalige erve de Kolk met de pastorie/kerk

Het Groothuis

De oorspronkelijke havezate Het Groothuis is helaas verdwenen. Slechts een der bouwhuizen, thans Het Olde Groothuis of Spookhuis genoemd, rest ons nog. De boerderij was in 1832, inclusief het Olde Groothuis, 20 ha groot. In haar bloeitijd werd de havezate o.a. bewoond door leden van het geslacht Van Averhagen. De verdwenen “Borg in de Horst” in het dorp Borne behoorde tot de goederen van deze havezate. Thans wordt de boerderij bewoond door de familie W. Meijer.

Afb. 02: Het Juffershuis bij erve Het Bartelink

Het Bartelink

De boerderij was in 1832 29 ha groot. Het was bijna een gehucht en bestond uit Klein Bartelink, Groot Bartelink en ‘t Hommers of Juffershuis. ‘t Hommers werd zo genoemd naar pastoor Hommels die op deze plek jarenlang heeft gewoond en er zelfs een huiskapel heeft gehad. De kapel werd later afgebroken en er verrees het tegenwoordige Juffershuis dat er nu weer fris gerestaureerd bij staat. In de hal van dit huis is de volgende Latijnse spreuk te zien: “aCCeDentI MorantI et abeVntI saLVs”, hetgeen betekent “Heil hen die hier vertoeven en weer heengaan”. De hoofdletters in de spreuk vormen in Romeinse cijfers, opgeteld, het jaartal 1763, het jaar waarin pastoor Hommels dit huis in gebruik nam. Thans wordt de boerderij bewoond door de familie Ter Keurs.

Afb. 03: Latijnse spreuk in de hal van het Juffershuis

Het Grevink

Boerderij Grevink of De Greve omvatte samen met de Olde Greve in 1832 een gebied van 31 ha. Het was dus een grote boerderij. In wereldoorlog II hebben de Meijlinks hier nog ingewoond. De boerderij was trouwens eigendom van de Meijlinks. De oudste vermelding is het jaar 1398 en het was rond 1600 bezit van Goesen van Coeverden tot Rhaen. Thans wordt het bewoond door de familie Ten Dam.

Het Aalderink

Het Aalderink was in 1832 een boerderij van 15 ha. Zoals op alle boerderijen is ook hier veel verbouwd. Van de oorspronkelijke boerderij is nog slechts een fraaie schuur over die onder Monumentenzorg valt. Deze vakwerkschuur is mooi gerestaureerd en een goed voorbeeld van vroegere boerderijbouw. Het Aalderink wordt thans bewoond door de familie Meijer.

Het Veldhuis

De tegenwoordige boerderij stamt uit het jaar 1919 en is voorzien van een gevelsteen met het opschrift “ERVE VELTHUIS”. In de zijkant van de boerderij is een fraai glas-in-lood-raam van de hand van Herman Liedenbaum aangebracht, met een afbeelding van de vroegere boerderij die er vlakbij lag, maar helaas geheel is verdwenen. De boerderij was in 1832 27 ha groot en wordt thans bewoond door de familie J. Blenke.

Afb. 04: Het oude Velthuis

Na het bezichtigen van al dit moois en met dank aan de bewoners van de erven en aan onze gids H. Woolderink, werd er onder het genot van een lekker kopje koffie, in Café Liedenbaum in Hertme, nog gezellig nagepraat over deze mooie wandeling.

De Redactie

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)