Boorn & Boerschop 1997-01: MONUMENT 5

Auteur: Redactie

Afb. 01

Dit gebouw, in neo-renaissancestijl, aan de Ennekerdijk No. 10 heeft in de loop der jaren diverse functies gehad. Het kwam in 1895 tot stand als Patronaatsgebouw van de R.K. Werkliedenvereniging Sint Joseph. Een steen naast de voordeur vermeldt dit feestelijk gebeuren met 19 maart 1895 als datum en Pastoor J.H. Hendriks als eerstesteenlegger. Na de Werkliedenvereni­ging (opgericht op 25 oktober 1891) werd het o.a. gebruikt als school en voor cultureel jongerenwerk. Thans is er een galerie met atelier en woonhuis in gevestigd. Het is dus een domein van kunst geworden.
De muren van het gebouw zijn versierd met gele baksteen en er is een waterlijst ter hoogte van de onderzijde van de raamkozijnen. Het gekruiste schilddak is belegd met grijze en rode holle dakpannen. De gevelindeling is niet oorspronkelijk en de raamindeling is gewijzigd. De gevelsteen van de Werkliedenvereniging is helaas deels afgedekt met een plank.
Gelukkig heeft de huidige bewoner gezorgd voor een goede staat van onderhoud, zodat we waarschijnlijk nog tot in lengte van jaren van dit voor Borne markante gebouw kunnen genieten.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)