Boorn & Boerschop 1997-01: BORNS DOOPVONT IN DELDEN

Auteur: G. ten Voorde (?)

Op vrijdag middag 29 maart 1968 werd de totaal gerestaureerde Nederlands Hervormde kerk te Delden weer voor de eredienst geopend Aan deze prachtige kerk was in de loop der eeuwen veel bedorven door onverantwoorde verbouwingen, enz. Enkele jaren eerder werd besloten tot algehele restauratie, zowel van binnen als van buiten. Thans staat de kerk er, als een der oudste en mooiste van Twente, weer in haar oude oorspronkelijke luister.

Tot een van haar oudste en mooiste stukken behoort het 16e-eeuwse doopvont dat afkomstig is uit Borne. Dit doopvont heeft eens gestaan in de oude Ned. Herv. kerk, toen deze nog de katholieke kerk was van Borne. Later kwam het doopvont in de in 1785 gebouwde Waterstaatskerk aan de Hertmerweg. Toen deze kerk werd afgebroken, weid in de nieuwe St. Stephanuskerk een nieuw doopvont geplaatst en werd het oude doopvont gebruikt als bloembak in de pastorietuin.

Afb. 01: Het “Bornse” doopvont in de kerk van Delden

Doch weer en wind en jaargetijden deden hier hun vernietigende werk en het vont werd opge­ruimd. Het belandde in stukken en brokken in de werkplaats van de Bornse kunstenaar Herman Liedenbaum, die met grote deskundigheid en na we­ kenlange arbeid uit de stukken een waar kunst­ werk tevoorschijn tover­ de. Het is nu een sieraad in de Deldense kerk, doch het had uit historisch oogpunt eigenlijk in Borne moeten blijven…

Dit artikel is eerder geplaatst in “Rond de Stephanustoren” , jrg. 2, No 1O, apri1 1968.

N.B.: Door deskundigen wordt de genoemde ouder­dom van het doopvont, en daarmee de juistheid van dit verhaal, in twijfel getrokken. Het vont zou niet 16e-eeuws, maar 1se-eeuws zijn. De redactie verzoekt daarom aan de lezers om op dit artikel te willen reageren indien men hierover meer helderheid zou kunnen verschaffen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)