Boorn & Boerschop 1997-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01

Onlangs verscheen als uitgave van de Stichting De Bornse Synagoge, het boekje Het verhaal van de Bornse Synagoge geschreven door Jaap Grootenboer. Het is een alleraardigst boekje geworden dat zeer prettig leest en met een verantwoorde opmaak. Misschien was het beter geweest dat de geelbruine steunkleur wat donkerder was gekozen, maar het boekje oogt prima! Het “verhaal” bevat, naast een korte geschiedenis van de joden in Overijssel, een beknopt maar goed overzicht van de problemen bij de totstandkoming van de Bornse Synagoge. Voorts verhaalt het de geschiedenis ervan tot het abrupte einde van de Joodse gemeenschap in Borne. Verder wordt ingegaan op het bijna letterlijk weer uit de as herrijzen van dit gebouw en de culturele bestemming die het daarna heeft gekregen. Moge de Synagoge nog lang ons dorp sieren! u Kunt daarbij helpen door een exemplaar van dit 27 pagina’s tellende boekje aan te schaffen. De prijs, f 9,50, kan daarbij nauwelijks een beletsel vormen. Verkrijgbaar bij de boekhandel, o.a. in Borne en in het Bussemakerhuis.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)