Boorn & Boerschop 1996-02: VROOGER 4

Auteur: Nahoj Moobeznag

Een bekend Limburgs liedje begint met:
Doe ik nog zo’n junkske war, zo van een joar of zes…
Zo wil ik ook beginnen.

Dow ik in juni 1928 veer joar wöddn, dow wöddn ik noar de fröbelschool (groep 1 heet dat tegenwoordig geleuf ik) brach, achter op de fiets biej Jo van Broakn Wilm. Dat is ne tante van Taxi Konink… Noa de fröbelschool gung ik noar de grote school. Dat was de Jacobusschool innen Es. Doar hef zich ok heel wat afspöld. Gen schokkende dinge of zo, mer ze blieuwd oe toch wa bie. Ik was biej de zogeneumde melkdrinkers. Dat was toentertied good bedoeld mer ik lussn gen melk (nog nig). Mer goodschiks of kwaadschiks ik moz het opdrienkn. En ie begriept netuurlik wa, ik was nog nig boetn of het kwam dr al wier oet. Dat gung zot hele joar duur.

Afb. 01

Ik leup reggelmoatig de klassn duur. Eenmaal int joar haddn wiej groot feest. Dat wast feest van t Heilig Hart (de katho­ liekn oender oe zult t zich misschien nog wa herinnern). Ieder jong van de hele school brag dan bloomn met. Koornbloemn, megrieten, pioenroozn en nog vol meer. Dee wöddn daagns van tevuurten brag. Geit Oude Munnink (destieds konsjersje) rang­ schiknse ze ‘s avonds en as wiej dan vriejdagssmons op school kwamn, wast achter in n gaank oawer de volle breedte, ne zee van bloomn. Volgens miej was dat n heel groot raam met gaes dr op en door wöddn dee bloomn dan in stökkn. Int middn stun n heel groot beeld van oens Leemn Heer en door umken n heel groot hart van rooie bloomn en wieders vol met bloomn en nog es bloomn. Iej kunt oe vuursteln dat as wie in de school kwamn (duur de voorduur; aans mossen wie achterum) wiej totaal oawerdoenderd warn. De ah’s en oh’s warn nig van de lug. Wat wil ie ook. Woe wazzn toen jongs van 6 tot 12 jaar. Leu, dat is nig meer, dat kump nig meer. Mer t blif oe wa bie.

Later gung ik naar de ULO. Dat was biej de meesters Board, Zwiep en Kleen. Dat warrn meester Vermeulen (n Board, want den har nen breedn voln board) meester Elferink (n Zwiep, want dat was nen langn magern pierlala) en meester Rengerink (t Kleen, want dat was n kort klein keerlkn met n kaaln kop).
As t spölkwarteer was dan stunn ze met hun dreejeen vuur t raam te kiekn. De wienterdag as t har vreurn dan wazzn de muurn urn t schoolplein wit oetslaagn en dan bleuzn wiej met grote letters B Z K op de muur. De meesters zaggn dar netuurlik ok wa mer ze zeern niks want t was okt meerk van proemtebak. Tookn maal zak oeleu verteln hoo ik biej Spanjaard kwam en hoo t daar toogung.

Nahoj Moobeznag

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)