Boorn & Boerschop 1996-02: VONDST MAMMOETSKELET IN BORNE

Auteur: F.J. van Capelleveen

Bij graafwerkzaamheden in een oude beekbedding in de Stroom Esch langs de provinciale weg Hengelo-Borne-Almelo, zijn op 2 mei van dit jaar, door oplettendheid van een kraanmachinist, resten van een mammoet gevonden.

Een Mammoet was een soort olifant die leefde in de tijd die we het diluvium noemen, samen met de prehistorische mens. Hij was groter dan de huidige olifant en had een dicht harenkleed dat hem goed tegen koude beschermde. Het beest kon wel 4 meter hoog worden.

“Boris”, zoals de mammoet van Borne liefkozend wordt genoemd is zo’n 10.000 jaar geleden in de beek terecht gekomen. Het is een niet zo groot exemplaar geweest met een schofthoogte van 2,5 à 3 m, ongeveer de grootte van de huidige Afrikaanse olifant. Helaas zijn niet alle skeletdelen van Boris teruggevonden. Hoewel een mammoet in totaal uit zo’n 300 beenderen bestond, zijn er van Boris maar 65 gevonden. Erg jammer is dat de schedel ontbreekt. Toch zijn er belangrijke beenderen gevonden zoals een aantal halswervels, enkele ribben, een stuk bekken, drie staartwervels en een paar pijp- en voetbeenderen. Alles bij elkaar is het toch een bijzondere vondst want er zijn zelfs enkele sesambotjes en vingerkootjes gevonden. Dat is heel uniek omdat deze zo klein zijn dat ze meestal wegspoelen en daardoor vaak niet worden gevonden. Tijdens het onderzoek was er zoveel belangstelling van “onbevoegden” dat er een dag en nacht bewaking ingesteld moest worden om te voorkomen dat er delen van de mammoet zouden verdwijnen.

Afb. 01

De vondst is door medewerkers van het Natuurmuseum in Enschede opgedolven en verwerkt en zal door hen worden geconserveerd. De eigenaren, de Gemeente Borne en het Waterschap Regge en Dinkel, willen dat de resten uiteindelijk op een voor het publiek toegankelijke plaats tentoongesteld zullen worden. De vondst is de tot nu meest complete skeletvondst van een mammoet in Nederland.

F.J. van Capelleveen

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)