Boorn & Boerschop 1996-02: Genealogie en Sprokkels

Auteur: Redactie

GENEALOGIE

De Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Twente, verzoekt ons aan de leden van de Heemkundevereniging ter kennis te brengen, dat ze beschikt over veel gegevens die ook door onze leden gebruikt mogen worden. Het handelt over een aantal archiefbronnen die getranscribeerd zijn uitgegeven en over de Genealogische Databank Twente (dit is een computerbestand waarin men voor u kan zoeken) met gegevens over Twente, een deel van Duitsland en Vlaanderen. Als er leden zijn die hiervoor interesse hebben, kunnen zij zich vervoegen bij onze secretaris die over een lijst van uitgaven beschikt en een aanvraagformulier heeft voor het bovenstaande.
Op zaterdag 12 april 1997 zal de genealogische vereniging een kontaktdag houden in de Bijenkorf te Borne, waar u van harte welkom bent.

SPROKKELS

Auteur: G.P. ter Braak

Uit het tweede proefnummer van de Bornsche Courant, 21 Juni 1902.

VERGADERING van den Rand der gemeente Borne op Zaterdag 14 Juni 1902.

Aanwezig: Alle leden.
Voorzitter: de Burgemeester.
De voorz. opent de vergadering, Waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd gearresteerd.
De navolgende ingekomen stukken worden voorgelezen en behandeld:

De Voorz. brengt nog vóór, dat door den uitgever der nieuwe Bornsche Courant” vergunning is gevraagd het wapen der gemeente te mogen voeren, waartegen geen der leden eenig bezwaar heeft.

Afb. 01

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)