Boorn & Boerschop 1996-01: SCHENKING VAN HET RIJKSARCHIEF

Auteur: H.A.M. Woolderink

Door automatisering van de bestanden, zijn veel stukken in het Rijksarchief Overijssel te Zwolle thans te raadplegen op microfilm. De leeszaal-exemplaren van veel stukken zijn daardoor overcompleet geworden en aan plaatselijke heemkundeverenigingen geschonken. Wij zijn daardoor in het bezit gekomen van diverse stukken over hypotheken en testamenten, alsmede doop- en trouwboeken en geboorteregisters. Het bestuur zal bekijken hoe deze stukken in de toekomst voor de leden van de vereniging beschikbaar kunnen worden gesteld. Daarom is reeds een kopie van de meeste stukken ondergebracht in het Streekarchief te Delden waar ze nu reeds kunnen worden geraadpleegd.
Het gaat om de volgende stukken:

R.A.O. ZWOLLE, ARCHIEF RICHTERAMBT BORNE (TOEGANG 43,1)

Nr. 1 transporten en hypotheken 1760 – 1775

 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 2 transporten en hypotheken 1775 – 1790

 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 3 transporten 1790 – 1803
hypotheken 1790 – 1808

 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 4 transporten en hypotheken 1808 – 1811

 • copie origineel
 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 5 transporten 1803 – 1808

 • copie origineel
 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 6 hypotheken 1733 – 1734
testamenten 1736 – 1753

 • transcripties
 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 7 testamenten 1753 – 1772

 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 8 testamenten 1772 – 1797

 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 9 testamenten 1798 – 1808

 • copie origineel
 • excerpten

Nr. 34 register 50° penning (overdrachtabel) 1740 – 1782

 • copie origineel
 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakennamen

Nr. 35 register 50° penning 1782 – 1805

 • copie origineel
 • excerpten
 • index familienamen
 • index zakenname

R.L.D. ZWOLLE, RETRO~ACTA BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BORNE

Nr. 55 doopboek N.H. 1728 – 1812

 • copie origineel
 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 57 doopboek R.K. 1710 – 1753

 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 58 doopboek R.K. 1754 – 1812

 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 59 trouwboek R.K. 1709 – 1812

 • copie origineel
 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 60 doopboek R.K. Bornerbroek 1799 – 1811

 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 61 doopboek R.K. Hertme 1787 – 1811

 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 62 trouwboek R.K. 1754 – 1813

 • copie origineel
 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 63 register trouw Gericht Borne 1795 – 1811

 • index familienamen
 • index voornamen

Nr. 65 register overl. Gericht Borne 1806 -1811

 • index familienamen
 • index voornamen

UIT ARCHIEF ST. STEPHAHUSPAROCHIE

doopboek R.K. Hertme 1803 – 1832

 • copie origineel

trouwboek R.K. Hertme 1813 – 1832

 • copie origineel

R.A.D. ZWOLLE STATENARCHIEF

Nr. 5344 register huisgezinnen {volkstelling) 1795

 • copie origineel
 • index familienamen
 • index voornamen
 • index beroepen

R.A.O. ZWOLLE BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BORNE

tienjarige tafels geboorteregisters 1811 1893
1893 1902
1903 1912
index geboorten 1894 1902

tienjarige tafels huwelijksregisters 1811 1893
1893 1902
1903 1912
Index huwelijken 1894 1912

tienjarige tafels overlijdensregisters 1811 1893
1893 1902
1903 1912
index overlijdens 1894 1932

Afb. 01

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)