Boorn & Boerschop 1996-01: MONUMENT 3

Auteur: Redactie

Afb. 01

De voormalige bisschoppelijke boerderij, vroeger genaamd “Hof te Borne’ en thans “De Meijershof” genoemd, is gebouwd in neo­classicistische stijl. De architect kennen we niet, maar wel weten we dat het huidige gebouw in 1877 tot stand kwam als belangrijkste opstal van dit complex. Het dwarsgeplaatste, 19e -eeuwse, voorhuis (foto) is opgetrokken in baksteen en gedekt met golvende Friese pannen op een schilddak met hoekschoorstenen. De gevels zijn voorzien van een gepleisterd plint en er zijn tevens gepleisterde hoeklisenen aangebracht. Onder de dakgoten bevinden zich brede kroonlijsten. De ramen hebben getoogde bovendrempels en de grote dakkapel heeft een tympaanafdekking met gepleisterde omranding. Het complex, dat nog als boerderij in gebruik is, heeft bijgebouwen uit verschillende bouwperioden zoals een wagenloods (1909), een schuur (1912) en een landbouwschuur (1960). Het geheel is thans een karakteristieke 19e -eeuwse boerderij die enkele voorgangers heeft gehad welke als bestuurscentrum fungeerden. Daardoor is het complex voor Borne van groot historisch belang.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)