Boorn & Boerschop 1996-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01

Bij het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle verscheen het Repertorium op de Overstichtse leenprotocollen 1379 – 1805 door Mr. E.D. Eijken. De serie omvat een indexdeel met inlei­ding en 7 delen waarin 2115 leengoederen zijn beschreven. De goede index ontsluit een schat aan gegevens over lenen, beleningen en andere rechtshandelingen die op leengoederen betrekking hebben. Bij overgang van bezit wordt de bezitter genoemd, maar ook de familiebetrekking tot de vorige bezitter. Zo wordt vaak een reeks van generaties van een familie in beeld gebracht. Het materiaal is gerangschikt naar rechtsdistrict en buurtschap en bevat alle namen van personen die beleend werden in Salland, Twente en het Land van Vollenhove over de jaren 1379 tot 1805. Daarnaast zijn de beleningen opgetekend in Drenthe, Gelderland en het Graafschap Bentheim, voor zover ze de Overijsselse Leenkamer te Utrecht (later te Zwolle) betreffen. Een bijzonder boeiende bron is nu geopend die voor onderzoekers van geschiedenis van groot nut kan zijn. Aanbevolen! Verkrijgbaar bij het Rijksarchief in Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WY Zwolle. Prijs ca. Fl. 250,00.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)