Boorn & Boerschop 1996-01: Boekennieuws 2

Auteur: Redactie

Afb. 01

Op basis van gegevens uit de 1800 pagina’s tellende transcriptie van de dagboeken van Sweder Schele (1569-1639), in 5 jaar tot stand gebracht door mr. A. de Bakker en echtgenote, verscheen het boek “Gott betert desen tidt“, geschreven door drs. Dick Schlüter. Ondertitel: “Jonker Sweder Schele: ooggetuige van de Tachtigjarige Oorlog“. Uitgave: Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruyn, Oldenzaal.
Op 177 pagina’s geeft Schlüter een goed beeld van de mens Sweder Schele en zijn leefwereld. De Jonker, die de havezate het Weleveld bij Zenderen bewoonde, wordt fraai geschilderd in een moeilijke tijd waarin zowel de 80-jarige oorlog (1568- 1648) als de (Duitse) 30-jarige oorlog (1618-1648) grote invloed had op het dagelijks bestaan in Twente en Westfalen. Het goed gedocumenteerde en fraai geïllustreerde boek kan een aanwinst worden genoemd in de reeks publicaties over Twente. Beoefenaars van de lokale Bornse geschiedenis mogen dit boek zeker niet missen! Prijs f. 34,90.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1996-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)