Boorn & Boerschop 1995-02: WIE WOONDE WAAR? (2)

Auteur: M.G.E. van Harten-Fransen

We gaan verder met het nagaan wie er op welk moment en in welk pand in de Grotestraat, de vroegere Almeloschestraat, woonde. Zie voor de kadastrale kaart het voorgaande nummer van dit blad (maart 1995).

675

Als eerste vermelding hiervan vinden we het jaar 1731. De woning is dan bewoond geweest door de richter van Borne, Hendrik Nilant. Daarvoor woonde hier richter Herman Cost. Deze wordt als zodanig genoemd in 1692. De richters waren familie van elkaar. Richter Nilant is maar enkele jaren richter van Borne geweest. In 1738 is de desolate boedel verkocht in opdracht van de graaf Van Rechteren te Almelo. Veel schuldei­ sers meldden zich. Enkele van de grootste schuldeisers wil ik noemen. Dit waren o.a. Dr. Cramer f.2871,00; Teunis Hulshoff f.1331-8-8; Goosen Berents 1274-5 (stuivers) en Stuurman vanGildehausen die gehuwd was met de dochter van Cost. Herman Cost had hen n.l. in 1721 f.1500,00 beloofd als geschenk. De richter had in zijn leven een obligatie verpand aan Adolph Th. Zeiger van Rechteren. Zodanig zal de Heer van Almelo zijn rechten hebben doen gelden.
Gerhard Mulder, in 1731 gehuwd met Elisabeth Meyer, is tot 1764 eigenaar geweest. Dan koopt de weduwe Ruhlein-Kloppenburg van Hamsink-Koitenbrouwer het halve huis en is Egbert Mulder, in 1840 getrouwd met Joh. Holtkamp, eigenaar van de andere helft.
In 1830 bewoont de weduwe Vaalt-Berendina Jennen deze helft en woont in de andere helft de Diakonale Doopsgezinde arme, Lambert Hofste met Mina ten Heuvel.
Het hele pand is in 1902 afgebrand. Het werd op dat moment bewoond door kastelein Jelten in deze helft, terwijl de andere helft eigendom was van de Mennonieten (Doopsgezinden).
G.M. ter Horst bouwde het pand in 1905 weer op waarna op 5 mei 1906 notaris Van Uden er zich vestigde. In 1911 kocht w. IJzereef het pand van Jan ter Horst. Het gebouw heeft daarna voor veel R.K.-instellingen dienst gedaan, o.a. rond 1930 als K.J.V.-gebouw (ten tijde van pastoor Elskamp). Thans is hierin een assurantiekantoor gevestigd en de R.K. parochiezaal.

Afb. 01: Het vroegere KJV-huis, voordien o.a. woonhuis van de familie IJzereef. Thans is er o.m. de R.K parochiezaal in gevestigd

674/663

Op dit perceel werd de slagerijwinkel gebouwd door de vader van de gebroeders De Leeuw die nog steeds een vlees­ verwerkend bedrijf in Borne hebben. Daarna was er de slijterij van de familie G. Weernink-Meyer in gevestigd. Daarnaast, voor een deel op ditzelfde perceel en voor een deel op nummer 663, kwam de school “Sancta Maria”. Een groot deel van deze nummers was in 1900 nog weidegrond. Op de plaats waar nu installatiebedrijf Weghorst is, was voorheen autobedrijf Ter Haar en daarvoor nog de modezaak van Johanna Huiskes.

663

Verder op dit perceel in westelijke richting, voorheen de groentewinkel van Van Nispen met daarnaast een pandje van de familie Wolbrink (broodjager). Verder woonde in het pand van Van Nispen bakker Tangelder en thans is er op de plaats van beide panden de drogisterij van Liedenbaum in gevestigd.

664

Op deze plek is in 1890 een kleuterschool gebouwd die later werd omgebouwd tot een woning voor twee families, n.1. Gradus van de Kor (Olthof) voor in het huis en de familie Hesselman achter in het huis.
Van Korren Graads is bekend dat hij buiten voor het huis de mannen ging scheren. Op de vraag “Hoeveel kost het” was het antwoordt steeds “Vuur vief cent hier zit ‘t knippen biej in”.

665

Een blok van drie woningen, bewoond door de familie Leushuis.

666

De familie Pereboom.

667

De familie Leferink.

656 (1)

Op dit perceel werd in 1869 een blok van vier wonin­ gen gebouwd door de familie Haverkamp. Deze woningen zijn in 1833 verkocht aan Muizebeld en in 1925 aan de firma Spanjaard. De laatste woning werd bewoond door Sibrand Lammers. De fami­ lie Leushuis woonde er ook maar is naar een iets groter huis aan de overkant verhuisd. Dit gezin bestond uit de ouders met
8 jongens en 1 meisje. In hun plaats kwam er toen Boentgajke (Ten Heggeler) te wonen, daarnaast woonde Sien Boswinkel en Moller.

656 (2)

Op hetzelfde terrein stond nog de woning van Van de Berg Jetse, waar een tuin bij hoorde.

659

Hier woonde de vroedvrouw mevrouw Leferink.

660

Geimkes Miena woonde hier en ook werd dit pand lang bewoond door Oesters Papa (fam. Van Gelder) die later naar de Almelosestraat ging (thans.Oude Almeloseweg).

Wordt vervolgd.

M.G.E. van Harten-Fransen

Bronnen:

Protocollen van het gericht Borne;
Volkstelling 1830; Twentsche Courant 1892;
Gemeentelijke verslagen;
Overleveringen;
Notarieel archief.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)