Boorn & Boerschop 1995-02: HET WELEVELD

Auteur: J. van Nuenen

In mijn eerste artikel over archeologie in Borne meldde ik slechts het een en ander over losse vondsten uit de steentijd. Nu is er opnieuw vuursteen gevonden en wel op het Weleveld.

Met het oog op het afvoeren van het water uit Hengelo en Borne is Het Waterschap Regge en Dinkel begonnen met het verbreden van de Bornsebeek en het weer in gebruik nemen · van de oude Bornsebeek. Daarom zijn ook op het Weleveld graafwerkzaamheden verricht. Men heeft de afgedamde oude Bornsebeek weer geopend en de bedding uitgediept. Maar wat voor ons van belang was, is dat men de winterbedding in oostelijke richting, de hoge esch Haarland op, met ± 15 m heeft verbreed. Hier liep de Bornsebeek vroeger omheen. Het is de overzijde van havezathe Het Weleveld. Door deze verbreding van de winterbedding werd de esch tussen de Bornsebeek en de Hertmerweg over een breedte van± 15 m, ongeveer 1 m afgegraven.

Bij een eerste verkenning werden hier wat onduidelijke sporen gezien en wat scherfjes en vuursteenafslagen gevonden. Nu, bij dit onderzoek, hebben we over een lengte van± 80 m, 7 proefputten gegraven van ± 2 bij 5 m en 40 cm diep en wel aan de rand van de afgraving tegen de esch aan op het hoogste deel daarvan. De grondsporen die wij tegenkwamen waren zeer ondui­delijk. Het waren paalgaten, waarbij in onderlinge verhoudingen geen structuur te vinden was. Ook vonden we enkele greppeltjes aan de rand van onze opgraving.

Maar, in de zandige bodem vonden wij vuurstenen. Dit zijn stenen waarvan mensen op deskundige wijze splinters (afslagen) hebben afgeslagen voor het maken van werktuigen. Deze scherven en splinters hebben, naar vorm, van archeologen namen gekregen zoals: kernen, klingen, spitsen, stekers, schrabbers en afslagen.

Afb. 01: Kernen
Afb. 02: Spitsen
Afb. 03: Stekers
Afb. 04: Klingen
Afb. 05: Kling
Afb. 06: Schrabbers
Afb. 07 Klingen

Al dit soort stukken vuursteen z1Jn hier gevonden. Ze wijzen erop, dat hier op deze hoogte in de bocht van de Bornsebeek, in het verleden, zo’n 2000 jaar of meer geleden, mensen z1Jn geweest die vuursteen bewerkt hebben. Misschien zitten verder op de esch wel sporen van bewoning of een kampement. Dit is in elk geval de eerste plek in Borne waarvan wij kunnen zeggen: “Hier hebben in de steentijd mensen verbleven”.

J. van Nuenen

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)