Boorn & Boerschop 1995-02: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01

Onlangs verscheen, als coproductie van de Stichting Heemkunde Albergen en de Twente Akademie, De Kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen. Deze vertaling uit het latijn geeft een prachtig tijdsbeeld over de korte periode van 1520 tot 1525. Het leven in het Albergse klooster wordt tot in detail beschreven, evenals de problemen waarvoor het convent zich geplaatst zag door de oorlogshandelingen die het land toen teisterden.

Het meer dan 500 pagina’s tellende boek bevat, naast de vertaalde teksten, ruim 200 pagina’s aan inleidende hoofdstukken. Deze toelichting maakt het boek extra waardevol. Er wordt n.l. erg veel aanvullende informatie gegeven b.v. over de Moderne Devotie, de Gelderse invallen, het boerderijenbezit van het klooster, het muntgebruik in die tijd, de landschappelijke aspecten in en rond Albergen, alsmede de bouw van het kloos­ter, de situering van de gebouwen en de ondergang van het. klooster.

Het boek is door deze toevoegingen extra leerzaam geworden. Het geheel is goed onderbouwd met veel literatuurverwijzingen. Ook de interne verwijzingen in de inleidende hoofdstukken naar de teksten van Van Lochem zijn zeer verhelderend. Jammer is de keuze van de verwijzing in de, overigens goede, indexen naar hoofdstuknummers. Verwijzing naar paginanummers zou het opzoeken vergemakkelijkt hebben. Het boek is zeer aan te bevelen. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs f. 45,00.

Het boek De Karmel in Twente (1855-1995) verscheen in juni 1995 en was vrijwel meteen uitverkocht. Dat een 2• druk snel volgde is een geluk, want het boek is zeer de moeite waard! De eerste hoofdstukken handelen vooral over de katholieke emancipatie in Twente, het kloosterleven en de Karmelregels. Daarna wordt de komst van de Karmelieten naar Twente beschreven, waarin de stichting van het klooster te Zenderen uitgebreid aan de orde komt. Vervolgens wordt het kloosterleven en de bouw van het klooster en het gymnasium op de grond van het oude buitengoed Het Hulscher behandeld. Veel historische feiten, van belang voor de geschiedenis van Zenderen, komen daarbij beschikbaar en worden aangevuld met enkele prachtige prenten en foto’s.
Ruim de helft van het 260 pagina’s tellende boek wordt gevuld met het beschrijven van en het terugblikken op het middelbaar onderwijs in Twente, dat zich zo voorspoedig mocht ontwikkelen. De Karmel in Twente is door dit alles een tijdsdocument geworden van kloosterleven, maar in het bijzonder van middelbaar onderwijs in Twente. Daarbij heeft de geschiedenis van het klooster in Zenderen relatief veel aandacht gekregen. Aanbevolen! Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs f. 35,00.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)