Boorn & Boerschop 1995-01: ZO WAS BORNERBROEK 4

Auteur: A.J.M. Hades

De brug over de zijtak van het Twentekanaal bij Bornerbroek, in de weg naar Enter heet tegenwoordig “Vredesbrug”. Deze naamgeving is gebeurd naar aanleiding van een verbroederings­feest tussen Enter en Bornerbroek, twee plaatsen waarvan de inwoners vroeger nogal eens met elkaar overhoop lagen. Maar de oorspronkelijke officiële naam was “Middenwegbrug”.

Het verhaal gaat dat deze naam gekozen werd omdat men bij het bouwen van de brug de keuze had uit drie tracés. Dat was op de eerste plaats (en bij een blik op de kaart nog niet eens zo onlogisch) een brug in het tracé van de Langevoortsweg. De tweede mogelijkheid was een brug in de Keursweg naar Het Workeler, zo’n 50 m voorbij de boerderij van Harrie Wilmink (vroeger Extercate, bijgenaamd De Man) en naar links langs Het Ramsgoor (een bos dat ook onder Het Workeler hoort). Van dit stuk weg tot aan het kanaal is thans niets meer terug te vinden. Aan de westkant van het kanaal gaat de Keursweg nog gewoon verder en sluit daar aan op de IJpeloseweg die in Enter aan de noordkant binnenkomt. Men koos echter voor de middelste weg, de tegenwoordige hoofdweg naar Enter en deze gaf zijn naam aan de brug: “Middenwegbrug”.

Afb. 01: De keuzemogelijkheden voor de te bouwen brug over het te graven kanaal tussen Bornerbroek en Enter, in de jaren dertig. Het ging daarbij tussen de Langevoortsweg, de Entersestraat (de middelste weg)

Ik herinner mij nog dat ik als 4- of 5-jarige op de brug stond en dat het kanaal er nog niet was (± 1937). De brug was gebouwd naast de weg. Onbegrijpelijk voor een kind.
Keek je in noordelijke richting, daar waar de zo-even genoemde Keursweg het kanaal kruiste, dan zag je daar een half afgebroken huis staan dat moest verdwijnen omdat het in het tracé van het nog te graven kanaal stond. Dit huis was van Plett’ngraads (Ten Berge). Voor hem werd een nieuwe woning gebouwd aan de Weersweg bij de kruising met de Pepershaar, niet zo erg ver van de oorspronkelijke plaats. Ook dit huis is intussen alweer verdwenen en heeft plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Nadat het kanaal klaar was, bleven er naast de opritten van de brug stroken van de oorspronkelijke weg liggen. Aan de Bornerbroekse kant komt zo’n strook uit op de kanaaldijk en geeft verbinding met Het Linschot. Aan deze strook stond de kleine villa waar vroeger de Weersdames, de gezusters Wilmink, woonden. Zij waren onderwijzeressen aan de school in Bornerbroek. Ze werden juffrouw Dina en juffrouw Mina genoemd. Het tegenwoordige huis is in de plaats gekomen van de bij de bevrijding vernielde kleine villa. Aan de westkant van het kanaal waar de oorspronkelijke weg na het graven van het kanaal doodliep, stond voor de oorlog een houten barak waarin een peloton soldaten gehuisvest was, belast met de bewaking van de brug en met het bevel deze in het uiterste geval ook op te blazen.

A.J.M. Hodes.

Afb. 02: De oude Middenwegbrug over de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo, tijdens de sloop in 1993 nog liggend naast de reeds gebouwde en in bedrijf zijnde nieuwe Vredesbrug in de Entersestraat, bij Bornerbroek

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)