Boorn & Boerschop 1995-01: RECTIFICATIE

Auteur: Redactie

In het artikel van Mevrouw Van Harten-Fransen in BOORN en BOERSCHOP jrg. 4, No 2, pag. 54-56, is ten onrechte de indruk gewekt dat de Hondehoek in Zenderen aan de zuidzijde doorloopt tot de Hondeborg aan de Bornerbroeksestraat. De door de redactie toegevoegde schematische kaart wordt voor de duidelijkheid hierbij, aangepast, herplaatst. De auteur noemde in haar artikel De Hondeborch, maar doelde daarbij op een stuk grond van bijna dezelfde naam gelegen aan de Zeilkerweg waar ook een borg heeft gestaan.
Door dit alles blijkt de beschreven zuidgrens van de Hondehoek een stuk noordelijker te liggen en wel (van west naar oost) op de lijn van de Hondeburg (aan de Zeilkerweg) tot aan Klumpers bij ‘t Hondemeken.

Mevr. Van Harten verzocht ons de volgende weggelaten zin alsnog op te nemen:
Een ondersteuning bij de naamsverklaring van de naam Hondehoek kan het feit zijn, dat de afstand vanaf ‘t Hondemeken tot aan het punt waar de Hondeburg (aan de Zeilkerweg) heeft gelegen± 1000 m, ofwel zo’n 100 roeden bedraagt; volgens Verdam, “een hoegrootslands met verschillende eigenaren van adellijke huizen”. Daarbij mogen we bedenken dat “honde” vaak werd gebruikt om 100 (roeden) aan te dµiden.

Redactie: Gewoonlijk wordt voor het benoemen van een stuk grond een oppervlaktemaat gebruikt en geen lengtemaat. Bovendien was de roede tot het jaar 1820 ± 3,7 m lang en werd deze pas nadien op 10 m gesteld. Veldnamen zullen in het algemeen van ver voor 1820 dateren zodat het de vraag is of de verklaring in dit geval bruikbaar is.

De redactie

Afb. 01

Afb. 01

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)