Boorn & Boerschop 1995-01: BLIKSEMINSLAG IN DE TOREN VAN BORNE IN 1779

Auteur: A.A. ten Kate

Goedheeren vergaderinge gehouden in de Kerk te Borne, den 3 Augustus 1779.

Afb. 01

Ingevolge gedane eni gepubliceerde kerkensprake, de Goedheeren deses gerigts vergadert zijnde, om te delibreren over de reparatie der schade van de Toorn door swaar onweer op den 21 Juli laatstleden daar veroorsaakt, is na delibratie door de presente goedheeren goedgevonden, de hier vertoonde opneminge van de kosten, tot reparatie van de Toorn, en bestekken,
over te nemen, dog om in dezen zekerder te gaan, is geresolveert, voor en aleer hier over finaal te disponeeren, dat door twee bekwame timmerluiden, buiten Borne, de schade en de nodige reparatie zal opgenomen en daar van bestekkengemaakt worden, om dezelve op een volgende goedheeren vergaderinge over te geven, geexamineert en daar over finaal geresolveert te worden.

Hendr.Jan Bos, verw. markerigter
Teunis Hulshoff. C.R.H. Hambroick.
Berent Hindrik Hulshoff. B. Nagel, q.qua.
Jannes Mollink.J. van Munchhausen
G.W. Westerlo, namens den Huyse Twickel en voor mij selfs.
A.W. Westerlo.

De opgemaakte begroting van de kosten zag er als volgt uit:

hout en arbeidsloon f. 144.–.–.
leyendekker f. 90.–.–.
verven en vergulden f. 25.–.–.
de leyen f. 150.–.–.
nagels en ijzerwerk f. 94. 6.–.
voor wijnkoop, verterin­
ge en vacatiën van de
markerigters en gecom-
mitteerden f. 60.–.–.
________________________________________
totale kosten f. 563. 6.–.

Ook deze kosten, een enorm bedrag voor die dagen, moesten worden bijeengebracht door het gehele gericht Borne, dus door het dorp en de marke Hertme, Zenderen en Bornerbroek.

A.A. ten Kate

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1995-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)