Boorn & Boerschop 1994-02: BEDDING BORNSEBEEK BIJ BUSSEMAKERHUIS

Auteur: J. van Nuenen

Afb. 01

Bij de opgravingen op de Zuid Esch kwamen wij ook de Bornsebeek tegen. Deze lag op ±
25 m afstand van de toen gevonden Germaanse nederzetting. Helaas konden wij daar geen verdere gegevens verzamelen omdat we er geen onderzoek konden doen. Bij de aanleg van de riolering t.b.v. de Zuid Esch bij de aansluiting op de Ennekerdijk hebben we een deel van het profiel van de beek kunnen zien. Ook hier kon helaas niet verder gegraven worden dan voor de rioolaansluiting nodig was.

Afb. 02 De voormalige Bornsebeek liep achter het Bussemakerhuis langs

Tijdens de restauratie van het Bussemakerhuis waren we in de gelegenheid zo’n 23 boringen in de achtertuin van dit pand uit te voeren. Op enkele plaatsen bleek pas op 3 m diepte vaste grond gevonden te worden. We menen, aan de hand van de boring-resultaten te mogen vaststellen dat de gedempte Bornsebeek als terrein is toegevoegd aan de panden langs de Ennekerdijk. Ook blijkt de lage oever van de beek aan deze kant te hebben gelegen.

Over de gehele achtertuin van het Bussemakerhuis is een laag van ± 40 cm tuingrond aangebracht en boven de oude beekloop zo’n 80 cm. Nabij het huis werd wel veel puin in de grond aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van plaatselijke oude bouwseltjes. Verder de tuin in kwamen wij op grijs zand gemengd met veen terecht en vervolgens op geel zand met oer afzetting. Als we de opgebrachte grond niet meerekenen was de winterbedding van de beek ongeveer 2,3O m diep bij een breedte van zo’n 12 m. De normale waterstand zal± 1,70 m diepte zijn geweest bij een breedte van± 7 m. In een droge zomer kon dit wat minder z1Jn, waarschijnlijk tot zo’n 80 cm diep bij een breedte van± 3,50 m (zie bijgaande schets).

Afb. 03: Aan de hand van boring-resultaten vastgesteld bodemprofiel van de Bornsebeek achter het Bussemakerhuis aan de Ennekerdijk

J. van Nuenen

Afb. 03

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1994-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)