Boorn & Boerschop 1994-01: LEZERSVRAGEN

Auteur: Redactie

Een van onze leden bezit reeds jaren een olieverfschilderij (zie foto) van 105 cm hoog en 75 cm breed. Zijn vader kocht dit schilderij jaren geleden van een particulier. De naam op het schilderij is onduidelijk te lezen. Hij wil iets weten over de schilder, de herkomst van het schilderij en waarde ervan.

Afb. 01: De sinaasappelverkoopster

Het schilderij: Bekijken we eerst het doek dan zien we een vrouw met een hengselmand gevuld met sinaasappelen aan haar linkerarm, terwij1 ze met haar rechterhand er één laat zien.
Duidelijk is dat ze probeert deze sinaasappelen te verkopen. Op de achtergrond zien we een gedeelte van een winkelstraat met een hoekpand met gebogen deuren, waarboven staat “Café-Cacao”. Gezien de gestreepte luifels en de ronde ingangsdeur van het café, nemen we aan met een Belgisch straatgezicht te doen te hebben. Mede door dit tafereel lijkt het (zonder hiervoor aanwijzingen gevonden te hebben) dat Tibbe voor 1900 een bezoek heeft gebracht aan de geboortestad van zijn grootvader, nl. Antwerpen.

Enig onderzoek naar de onduidelijke signatuur leert, dat het inderdaad een schilderij van Joh. Tibbe is, gedateerd 1900.

Nu iets over de schilder: Johan Marinus Tibbe werd op 12 juni 1875 te Borne (nabij de Meijershof) geboren als zoon van Martin Tibbe, fabrieksarbeider geboortig uit Enschede, en Antonia Linthorst, dochter van J(e)an Linthorst, (geboortig uit Antwerpen) , die een schildersbedrijf had aan de Ennekerdijk te Borne.

De eerste beginselen van het schildersvak zal Johan wel in de schilderwerkplaats van Linthorst opgedaan hebben. In de jaren 1892 en 1893 verbleef hij enige tijd in Groningen. Vanuit Borne vertrok hij in °1894 naar Amsterdam, waar hij in de Govert Flinckstraat (in de artiestenbuurt) woonde. Direct na zijn terugkomst in Borne vertrok hij in 1895 naar Düsseldorf. Het volgende jaar kwam hij definitief terug naar de gemeente Borne, waar hij in het kerkdorp Hertme in de kost was bij Homan (deze boerderij met café stond op de plaats waar omstreeks 1904 de kerk werd gebouwd). Zijn atelier had hij waarschijnlijk toen al in het nabij gelegen “Spookhuis” tegenover de boerderij van Meijer (Groots) aan de Lodiek Landen.

In 1916 trouwt Johan Tibbe met Carolien Steinman, wier vader een bakkerij had tegenover de R.K. Stephanuskerk aan de Grotestraat (waar later de winkel van Wegter werd gevestigd).
Tibbe en zijn echtgenote vestigden zich toen in een pandje aan de Peppelenlaan, waarin zij een sigarenzaak en wijnhandel dreven. Het bevond zich tegenover de groentewinkel van Kamman aan de Grotestraat. Zijn atelier had Tibbe toen aan de Ennekerdijk naast de Doopsgezinde Kerk, in een oud pand toebehorende aan zijn oom Marten Linthorst die zijn woning en schilderwerkplaats aan de andere zijde van dit pand had.

Op 17 november 1926 is kunstschilder Johan Marinus Tibbe te Borne overleden. Tot zover een korte biografie van Johan Tibbe. (bron: Gemeentearchief Borne). Zie ook het boek “Groeten uit Borne” van Drs. G.P. ter Braak en N. Noordhuis, uitgegeven in 1992.

Interessante aanvullende gegevens over de herkomst van uw schilderij kregen we van de heer Maschmeijer Jr. uit Nordhorn. Zijn eerste reactie bij het zien van uw schilderij was: “De sinaasappel verkoopster!”. De grootvader van de heer Maschmeijer, een Ten Cate uit Almelo, was een verwoed kunstverzamelaar. Door vererving is uw schilderij bij een tante van de heer Maschmeijer in Schüttorf terecht gekomen en hier is de familie het spoor bijster geraakt.

Uw vader heeft uw schilderij vrijwel zeker daar gekocht. De tante van de heer Maschmeijer had de nare gewoonte het schilderij met zeepsop schoon te maken, vandaar de fletse kleuren en verfslijtage.

Wat de waarde betreft : Joh. Tibbe behoorde regionaal tot de betere schilders, maar grote landelijke erkenning heeft zijn werk tot op heden nog niet gehad. Toch kunt u dit schilderij met zijn mooie lijst verzekeren voor f 5.000,–.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1994-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)