Boorn & Boerschop 1994-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01

“De hof van Borne en de gehate drostendiensten” is het nieuw­ste boekje van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen. Het boekje verscheen in oktober j.1., telt 46 bladzijden en is verlucht met 12 foto’s en prenten. Het boekje is helaas een niet gemakkelijk leesbaar verhaal geworden en bevat zelfs enige herhalingen. Toch geeft het een aardig overzicht van het gevecht dat de boeren jaren lang hebben gevoerd met de hofmeijer. Een overzicht met namen van alle bekende hofmeijers van Borne met het jaar waarin ze voor het eerst werden genoemd, completeert het boekje dat verkrijgbaar is bij de schrijfster. De prijs is f 7,50.

De “Inventaris van het Huisarchief Twickel”,onder redactie van A.J. Brunt, werd op 18 november j.l. op Twickel gepresen­teerd. De uit 7 delen bestaande inventaris over de jaren 1133-1975, beslaat 1536 pagina’s. De geschiedenis van dit voor Nederland, maar vooral voor Twente, zo belangrijke landgoed trekt hierin aan ons voorbij. De grote invloed die de bewoners van Twickel op geheel Twente hebben gehad en het feit dat, Twickel een buur is van Borne, met vele bezittingen in deze gemeente, maakt dat er voor ons een schat aan gegevens is ontsloten.
Helaas bevat de boekenserie geen regesten maar een beknopte omschrijving van de archiefstukken, zodat de omschrijving van veel belangrijke stukken minder diep gaat dan menigeen had gehoopt en gewenst.
Een goede index op persoons- en topografische namen, alsmede een uitgebreide bibliografie maken deze inventaris echter toch tot een onmisbaar handboek bij het bestuderen van de geschiedenis van Twente maar zeker ook voor die van Borne.
De 7 delen zijn verkrijgbaar bij het R.A.O., Eikenstraat 20, 8021 WX in Zwolle. De prijs is f 150,– exclusief porto.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1994-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)