Boorn & Boerschop 1993-02: OPENING BUSSEMAKERHUIS

Auteur: F.J. van Dijk

Afb. 01

Nadat in oktober 1991 een begin was gemaakt met de restauratie van het enige linnenredershuis dat in oorspronkelijke staat bewaard gebleven is, konden eind 1992 de bouwwerkzaamheden worden afgesloten. Daarmee waren de beschikbare financiële middelen op. Het nieuwe dak en de drainage heeft veel geld gekost. Om het Bussemakerhuis toch in 1993 te kunnen openen, begon in januari een groepje vrijwilligers onder deskundige leiding met schuren, plamuren en schilderen. En in een oud huis valt heel wat te schuren en te plamuren. Zeven plafonds, achtendertig deuren en een paar kilometers plint moesten onder handen worden genomen. Soms moest er even diep adem gehaald worden om er door te komen, doch in maart kon een begin worden gemaakt met het uitvoeren van het inrichtingsplan. Veel hulp kregen we van de Oudheidkamer Twente, van buren en bekenden en op 14 mei waren heel het huis, plus de tuin en de boomgaard klaar voor de officiële opening door de gedeputeerde voor monumentenzorg de heer J. Dijkstra.

De buren van de Ennekerdijk hadden niet alleen geholpen om op tijd alles klaar te hebben, maar ze hadden ook heel de Ennekerdijk versierd, schonken het Bussemakerhuis een hele serie prachtige palmen en aan geen huis ontbrak op 14 mei de vlag. In de Doopsgezinde kerk werd het officiële gedeelte gehouden. Harm Spijker speelde op het mooie kleine orgel; het eerste exemplaar van het boekje over Het Bussemakerhuis geschreven door Drs. A. Hulshoff, werd aangeboden; de fietsroute “TUSSEN BEELDEN”, werd gepresenteerd en voor het eerst werd de videofilm vertoond die twee studentes geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen als afstudeerproject hebben gemaakt. Gedeputeerde Dijkstra kwam niet met lege handen. Hij schonk de stichting fl. 10.000.– als bijdrage in de aanloopkosten.

Daarna ging het hele gezelschap naar het Bussemakerhuis waar de heer Dijkstra samen met mevrouw Kuipers, namens de buren, als openingshandeling met de oude hijsinstallatie een baal katoen omhoog takelde. Daarna was er bezichtiging van het huis en van de kleine tentoonstelling BORNE ROND 1800.

Lang niet iedereen zal zich hebben gerealiseerd hoeveel moed, doorzettingsvermogen en daadwerkelijke inzet er nodig is geweest om zover te komen. Hartverwarmend is het, hoeveel mensen hebben willen helpen. Het Bussemakerhuis is een schitterende accommodatie geworden en iedereen die het huis bezoekt is verrukt over de inrichting, de tuin, de boomgaard en de sfeer die in dit oude pand met zijn zo interessante ge­schiedenis aanwezig is. Jammer dat het geld ontbreekt om het huis ook aan de buitenkant te laten schilderen en de drainage om het huis te verbeteren, maar alleen al het voorfinancieren van de restauratiekosten die het Rijk eerst in 1995 en 1996 beschikbaar gaat stellen, kost zeer veel geld. Zo blijven wij de komende jaren aangewezen op sponsoren en goede gevers. Gelukkig is er zoveel belangstelling voor het huis dat de dagelijkse exploitatie dekkend is. Veel hulp verwachten wij ook van een grote kring van donateurs die wil helpen dit unieke huis voor de gemeenschap te kunnen openhouden. Dat kan alleen als we er met elkaar de schouders onder willen zetten.

Het huis is met uitzondering van maandag iedere dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur (zondags van 14.00 – 17.00 uur). Ook in de avonduren kan het huis worden gehuurd voor passende gelegenheden. De wandelroute door oud-Borne eindigt in het Bussemakerhuis. Wie er nog niet is geweest moet beslist komen kijken, het is een van de mooiste stukjes oud-Borne geworden. Laten we er trots op zijn!

F.J. van Dijk.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1993-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)