Boorn & Boerschop 1992-02: GESCHIEDENIS OP ANSICHTKAARTEN

Auteur: W. Brok

De kleine dingen in het leven van de mens kunnen onderdeel zijn van zijn persoonlijke geschiedenis. Ze kunnen ook, geplaatst in de tijd, onderdeel zijn van de lokale geschiedenis via mededelingen opgetekend in dagboeken, brieven of op gewone ansichtkaarten.
In mijn collectie ansicht kaart en kom ik zulke kleine episoden uit de geschiedenis tegen die van belang kunnen zijn voor de historie van Borne. Ik geef hier enkele voorbeelden:

Bijgaande ansichtkaart van de Almelooschestraat te Borne, No A 3362, van J.M. Schalekamp uit Buiksloot, is geschreven door ene Johan aan Mej. Jo Tibbe te Den Haag. De tekst begint met: “Lieve zuster”. Dus Johan moet de kunstschilder Johan Tibbe uit Borne zijn geweest waarvan, in Borne, enige jaren geleden een grote overzichtstentoonstelling van schilderijen is geweest.

Afb. 01 Voorkant Ansichtkaart 1

Hij, Johan, was naar het zieken­ huis in Hengelo geweest alwaar zijn moeder werd verpleegd. Ze kon nog niet goed lopen en werd verpleegd door twee meiden. Hij zag het wel weer goed komen. De ansichtkaart is gepost op het station van Hengelo in 1907, de datum is niet leesbaar.

Afb. 02 Achterkant Ansichtkaart 1
Afb. 03 Achterkant Ansichtkaart 2

De tweede ansichtkaart draagt een treinstempel van Almelo – Apeldoorn uit 1926 en is gericht aan de Heer N.J. Meijling, arts in h.et Academisch Ziekenhuis te Leiden. Niet alle Meijlings waren dus bierbrouwers! De kaart is een uitgave van J.C. Heise, No 9645, en stelt de Ned. Herv. Kerk te Borne voor, gezien vanuit de Horststraat, nu Abraham ten Catestraat.

Afb. 04 Voorkant Ansichtkaart 2

Eenbezield schrijver was deze arts niet, want hij werd gemaand een “bericht te zenden”. Vandaar “Onze oude eerbiedwaardige toren” om hem daaraan te herinneren. Zijn zuster M zou de andere dag weer thuiskomen van haar uitstapje, ze had mooi weer gehad. In de Ned. Herv. Kerk kwamen diepe scheuren en het zou nog een hele toer worden deze te repareren.
Verder vermeldt de tekst op de kaart dat Het Beernink is ingezet op f. 16080,00, zonder de bomen. Het is de moeder die hem schrijft want ze vervolgt met: “Vader en ik hebben mooi antiek gekocht van Van Eldik uit Zutphen, je Moeder”. Kopstaand in de marge wordt nog vermeld dat de auto van Karel Spanjaard is verbrand te Arnhem.

De familie hield hun kinderen goed op de hoogte over het wel en wee in Borne! Zo komen we dus te weten dat de oude kerk nodig gerestaureerd moest worden. De kerk waar twee generaties Meijling als organist actief zijn geweest. Verder horen we iets over de auto van Spanjaard. Voor reparatie van auto’s waren er toen nog geen garages voorhanden omdat nog maar een enkeling een auto bezat. De auto van Karel moest dus terug naar de plaats waar hij was gekocht, n.l. Arnhem.

Beernink gekocht, waar lag of ligt het en wie was de vorige eigenaar”? “Wanneer heeft Spanjaard de auto gekocht, wat mankeerde er aan en welk merk was het”? Hieruit blijkt dat als men een beetje nieuwsgierig is, men al gauw bezig is met geschiedenis. Die van Borne of met die van jezelf. Schrijf eens een kaartje, wie weet of men zich over vele jaren dezelfde vragen zal stellen.

Wim Brok.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1992-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)