Boorn & Boerschop 1992-01: WIE WEET…

Auteur: Redactie

Zeker bij ons ouderen ligt de “Crisistijd” nog goed in het geheugen. Het ging iedereen bijzonder slecht in die jaren vóór de tweede wereldoorlog. Er werd ook in de gemeente Borne een crisiscommité opgericht en daarin ontstond een, in die tijd toch sterk verzuilde gemeenschap, unieke vorm van samenwerking voor het goede doel: “Hulp aan de allerarmste dorpsgenoten”.

Een fraaie vorm daarvan was de opvoering van de kinderoperette “Jantje in Modderstad”

Ze was bedoeld om geld te verzamelen voor het Crisiscommité en ze werd opgevoerd door leerlingen van de scholen van alle gezindten.

De opvoeringen vonden plaats op 28 januari 1933 in het gebouw voor Christelijke Belangen en op 31 januari in het St. Jozefgebouw. In de Bornse Courant van 28 januari stond een lang verslag. Het werd als een groot succes vermeld.

Het spel stond onder leiding van Mej. L. Spanjaard, terwijl de pauzes muzikaal werden opgeluisterd door Mevr. K. van Gelder, piano, en de Heer Van der Kaai, fluit.

Burgemeester Schaepman zorgde op uitstekende wijze voor de “Public Relations”. Hij had er plezier in dat de hoofdprijzen van de verloting respectievelijk naar Zenderen en Bornerbroek gingen.
“Boorn en boerschop” op zijn best!!

Afb. 01

Hieronder vindt U berichtjes uit de Bornse Courant van 21 en 28 januari, terwij1 U op de foto ongetwijfeld vele bekende gezichten zult aantreffen.
Wilt U ons de ontbrekende namen vertellen?

Afb. 02
Afb. 03
Afb. 04
Afb. 05

Een van de liedjes, zoals· Dinie Averink die zich herinnert was:

Sponsevrouw, help eens gauw Kammenman geef een kam.
Want ik houd je vast, terdege!
Wat doe je hier, ga maar weer heen
Je staat bij ons toch heel alleen
Je _bent gewassen hé wat raar,
Je hebt geen ragebol, hoe naar.
Je ziet zo schoon, zo net, zo glad,
Dat is niet iets voor Modderstad (bis).

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1992-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)