Boorn & Boerschop 1992-01: OPROEP FAMILIENAAM NIJHOF

Auteur: J. Nijhof

Hierbij een oproep tot medewerking aan een onderzoek naar de herkomst van de familienaam (met toe- en bijnamen) van de Heer Jan Nijhof uit Castricum. Zijn wortels lijken, volgens eerder onderzoek, in Borne te liggen. Hij vraagt medewerking bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Wie doet nog meer onderzoek naar de familienaam Nijhof en wil gegevens uitwisselen?
  2. Welke bij- of toenaam had Hendrik Nijhof, overleden op 11-2-1875 te Hertme? Hendrik werd 85 jaren oud, woonde te Zenderen en was gehuwd met Hermina Groothuis. De ouders van Hendrik hebben eveneens te Borne/Zenderen gewoond. Een van Hendriks en Hermina’s kinderen was Jan Hendrik die naar Almelo trok. Deze was de overgrootvader van de vragensteller.

Een vooronderzoek leverde de volgende toe- of bijnamen op: Nijhof van de Poedel, van de Dasbos, van de Joffe (1)boer en van het Wonder (spreek uit: Wunder).

  1. Zijn er meer toe­ of bijnamen van de Nijhof’s bekend?
  2. Weet iemand iets te melden over de verspreiding van de toe­ of bijnamen over de verschillende takken van de familie Nijhof?
  3. Wat is de herkomst en betekenis van de bijnamen?
  4. Komt de bijnaam Poedel van een huis in Hasselo? Zo ja, waar staat of stond dit huis?
  5. Dasbos kan komen van een bos waar dassen voorkwamen. Is na te gaan waar dat bos gelegen kan hebben of is er een andere verklaring?
  6. Joffe(l) zou een scheldnaam kunnen zijn, te onderscheiden van een toe- of bijnaam (Men kan naast een bijnaam ook een scheldnaam hebben). Wat is de betekenis en de herkomst van Joffe(l)boer?
  7. De Poedels en Joffelboeren zouden neven zijn (in welk tijdvak?). Ook de Wunders waren familie omdat hun grootvaders broers zouden zijn geweest (in welk tijdvak?). Hoe liggen deze familieverbanden?
  8. t Wunder/Wonder zou een nog bestaande boerderij in Woelde moeten zijn waar ook nu nog een Nijhof op woont. Wie weet hiervan adres en telefoonnummer?

Als U kunt helpen dan graag Uw gegevens naar de redactie van dit blad die ze dan gebundeld zal doorsturen. Mensen die rechtstreeks contact willen opnemen kunnen het adres (en het telefoonnummer) van Jan Nijhof bij de redactie opvragen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1992-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)