Boorn & Boerschop 1991-01: WINTERPROGRAMMA

Auteur: J. Niers

Voor de komende winterperiode heeft het bestuur weer een, naar wij hopen, ook voor U aantrekkelijk programma samengesteld. Omdat nog niet alle lezingen ingevuld konden worden, kunnen wij het programma slechts geven tot de maand februari. De rest zult U aantreffen in de betreffende convocaties.

Programma

Dinsdag 22 oktober 1991, 19.30 uur in •t Dijkhuis:
Voor de pauze een lezing “In •t Twaents verdan” door de heer
G.J. Kraa uit Bornerbroek. Na de pauze de RABO-film 1985.

Donderdag 14 november 1991, 20.00 uur in •t Schip:
Dia-lezing “Leven en werken van de Vriezenveen Rusluie” door
de heer J. Hosmar uit Vriezenveen.

Dinsdag 7 januari 1992, 20.00 uur in ‘t Schip:
Nieuwjaarsvisite.

Donderdag 6 februari 1992, 20.00 uur in ‘t Schip:
Jaarvergadering.

Afb. 01 Nog leverbare uitgaven van de Heemkundevereeniging Bussemakerhuis

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)