Boorn & Boerschop 1991-01: VOORWOORD

Auteur: H.A.M. Woolderink

Voor U ligt het eerste nummer van het verenigingsorgaan van de Heemkundevereniging Bussemakerhuis te Borne.

De naamswijziging van de vereniging is op 8 augustus 1991 bij notariële akte vastgelegd. Dit is dan ook een goede mijlpaal om een voorwoord te schrijven bij dit nieuwe publikatiemiddel van de vereniging.
Reeds verschillende keren is er tijdens een jaarvergadering op aangedrongen om een verenigingsorgaan uit te geven. Het be­ stuur is dan ook blij, dat er thans een enthousiaste redactie aan het werk is gegaan en wil hierbij tevens de leden bedanken die een bijdrage voor dit nummer hebben geschreven. Ook Uw bijdragen zijn van harte welkom bij de redactie en zeer noodzakelijk om deze serie te kunnen vervolgen.
Voorlopig zal het verenigingsorgaan twee maal per jaar verschijnen, n.l. dit nummer en in het voorjaar en het najaar van 1992. Tijdens de jaarvergadering zullen we de zaak evalueren en bezien of we ermee door kunnen gaan. Aandachtspunten zijn dan de financiering en het feit of er voldoende kopij binnenkomt. Met medewerking van alle leden moet het evenwel lukken om dit te regelen. Een serie met veel interessant nieuws over de geschiedenis van Borne zal dan het vervolg zijn.

Ik wens het blad een goede start en een behouden vaart.
H. Woolderink, voorzitter.

Afb. 01: Ennerkerdijk Borne

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)