Boorn & Boerschop 1991-01: VAN DE REDACTIE

Auteur: F.J. van Capelleveen

Hoewel de Heemkundevereniging Bussemakerhuis reeds in 1962, als Vriendenkring van het Bussemakerhuis, van start ging, heeft ze het al die tijd zonder periodiek moeten stellen. Hierin komt nu verandering.
Het redactieteam is verheugd U hierbij het eerste nummer van BOORN en BOERSCHOP aan te kunnen bieden. Voorlopig wordt gestreefd naar het laten verschijnen van twee nummers per jaar. Op een later tijdstip zal worden bekeken of een hogere verschijningsfrequentie mogelijk en wenselijk is. Dit laatste zal, naast het kostenaspect, o.a. afhangen van de door u, lezer, aan te leveren kopij.
Hoewel er al veel over is geschreven, wordt in dit eerste nummer o.m. aandacht geschonken aan het Bussemakerhuis. Hier immers ligt de bakermat van de huidige Heemkundevereniging. Van Dijk geeft in zijn artikel de recente ontwikkelingen rond het Bussemakerhuis weer.
Diverse andere artikelen en rubrieken over uiteenlopende onderwerpen volgen hierop. De redactie streeft naar een breed werkgebied waarvoor de medewerking van velen gewenst is. Daarom nodigen wij U uit Uw bijdrage te leveren om dit doel te bereiken. Er is vast wel een herinnering of verhaal van voldoende waarde om te beschrijven. Mocht U aan Uw schrijverstalent twijfelen dan wil, op verzoek, een der redactieleden graag assistentie verlenen bij het vastleggen van Uw verhaal. Aarzel dus niet contact met een van ons op te nemen. Ook verhalen in de Twentse sproake zijn welkom.

De redactie hoopt met deze uitgave een leemte op te vullen en wens u veel leesplezier.

Afb. 01

Heanig mer an; kump tied kump ploage.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)