Boorn & Boerschop 1991-01: SCHRIJFWEDSTRIJD OVER NOABERSCHOP

Auteur: W.J.H. IJzereef

Wij willen de goede schrijvers onder onze leden niet onthouden dat er weer een schrijfwedstrijd is in onze regio, en wel over een onderwerp dat elke rechtgeaarde Twentenaar bijzonder na aan het hart ligt.

In de periodiek “Stad en Land” van de Twente Academie wordt deze wedstrijd aangekondigd met als initiatiefnemers en begunstigers, de provincies Gelderland en Overijssel, alsmede de Kreis Berken. Deelnemers, wonende in die gebieden en in de Euregio, de regio Rijn-Waal en de Graafschap Bentheim, worden uitgenodigd er aan deel te nemen.

De verhalen en/of gedichten mogen geschreven worden in de streektalen uit die gebieden, maar ook in het Nederlands of Duits. Tot 1 December a.s. kunnen de teksten worden ingezonden. Er is een aantal beurzen uitgeloofd voor verblijf in het kunstenaarsdorp Schöppingen en daarnaast boeken voor de prijswinnende deelnemers.

Alle informatie is te verkrijgen bij de Twente Akademie, Lasondersingel 129, 7514BP Enschede. Tel. 053 – 334577 (Dinsdag t.e.m. Vrijdag van 9-12 uur).

“NABUURSCHAP” in de ruimste zin van het woord. SCHRIJF er over.

Ast good is, mu’j t good loatn.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)