Boorn & Boerschop 1991-01: EVEN TERUG KIJKEN …

Auteur: H.J.B.M. Velner

Ze zouden elkaar verrast hebben aangekeken, het eerste bestuur van onze Heemkundevereniging, als ze het eerste exemplaar van BOORN en BOERSCHOP in handen hadden gekregen …

Ja dat eerste bestuur dat 29 jaar geleden de heemkundegroep oprichtte die de naam “Vereniging Vrienden van het Bussemaker­ huis” kreeg. Op verzoek van de toenmalige burgemeester van Borne, drs Van Bemmel, kwamen de volgende heren bijeen: H. Bos, Meester Dijkhuis, drs A.L. Hulshoff (conservator van het Rijksmuseum Twente), H. Hulshof, Dhr. Jonge Poerink, Ir w. Meyling, H. Liedenbaum, A. Rientjes en G.J. ten Voorde.

Het doel was, te komen tot een vriendenkring om het Bussemakerhuis meer in de belangstelling te brengen van de Bornse gemeenschap. Dit gebeurde o.a. door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en praatavonden. Het dagelijks bestuur werd gevormd door Meester Dijkhuis, H. Hulshof, G. ten Voorde, H. Liedenbaum en met als raadsman drs A. Hulshoff. Later werd Mej. Groot Hengel nog aan het bestuur toegevoegd.
Meester Dijkhuis, een rasechte Twent, vertelde ons op praat­avonden vele verhalen. De heer H. Hulshof kende elk plekje van Borne en heeft ons op vele manieren wegwijs gemaakt. G. ten Voorde was een man met veel humor, die de Bornse bevolking goed kende. Zijn verhaal over “Bornse bienamen en zo” getuigt daar o.a. van. Verder Herman Liedenbaum, de kunstenaar in hart en nieren, die alles restaureerde wat hem maar in handen kwam. Hij was b.v ontwerper van de Mariakapel in Oud-Borne, die ook u nog vele bezoekers trekt. Eenman die altijd klaar stond en dan zei: “Ik goa met” of dat nu met de fiets of per auto was, het maakte hem niets uit.

De bijeenkomsten werden in het begin altijd gehouden in het Bussemakerhuis. In juni 1963 kwam men op de gedachten dat er toch wel wat contributie geheven moest worden. Dit bedroeg toen f 2,50 per jaar. Er kwamen steeds meer leden bij, waardoor we ze niet meer konden plaatsen in het Bussemakerhuis. “Wie greut oet de naad” zei Ten Voorde. We zijn daarom verhuist! naar De Keizerskroon. Een goed besluit, want we konden daar tevens iets anders krijgen dan koffie, die overigens tot dan toe door de dames-leden in het Bussemakerhuis tot ieders tevredenheid werd geschonken.

Ik heb U nu de mensen van het eerste uur voorgesteld. Over financiën werd toen niet gepraat, men ging aan het werk, maar dat is tegenwoordig wel anders. Ik wens het huidige bestuur voor de toekomst veel wijsheid toe en ons blad BOORN en BOERSCHOP veel succes.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)