Boorn & Boerschop 1991-01: ALLERZEELEN

Auteur: W.J.H. IJzereef

Tot een der beste Bornse dichters en schrijvers, die hun gedachten in de TWentse Spraak verwoordden, mag zeker G.J. ten Voorde (van de Kloempnmaker) worden gerekend. Zijn leven lang werkte hij als administrateur bij de Boerenbond en kende daar elke boer en landman die er kwam.

Afb. 01

Zijn ontmoetingen met hen, daar “op n plas” vormden een jarenlange bron van kostelijke verhalen. Hij kon daarover uitzonderlijk geestig en deskundig vertellen, zoals b.v in het Jaarboek Twente 1964, “Ower Baarnse bienaamn en zo”.

In zijn gedichten komt steeds weer zijn liefde voor en zijn kennis van de natuur te voorschijn. Hij getuigt daarvan in een groot aantal gedichten het gehele jaar rond. Diep godsdienstig als hij was, trok hij meestal, na een inleiding over de schoonheid van de natuur, een parallel naar de samenhang daarvan met de zin van zijn mensenleven.

In deze eerste aflevering van de periodiek, van de vereniging die hij hielp oprichten, willen wij U daarom zijn gedicht “Allerzeelen” niet onthouden. Het is weergegeven, zoals het door de dichter werd getypt en eigenhandig gecorrigeerd, getekend en gedateerd, nu 25 jaar geleden.

W.J.H. IJzereef.

“ALLERZEELEN”

D’r hoank nen doamp, 1t is doenker weer
De meeste zun he’w had.
‘t Is röstig boeten en zo stil
En steurig duur vaalt ‘t blad,

‘t Is gel en zoar, vot is de kluur
Van ‘t vuurjoar, en ‘t gèet dood,
Het dwerrelt’n luk nog, zett’ zich vast
In ‘n wal of innen sloot.

Dat loof, doar dech gineen wier an.
Tóch he’w d’r nut van had.
Vuur doenderschoer, biej zunnnebroand
Schoeld’n wiej oender dat blad.

Meer leu, dee blaa,bin wiej dat nich?
Wiej wadd’n ook joenk en greun.
Oenz’ zommer köm, wiej wadden groot,
Vol fluur, good op de deun.

Oenz’ zommer, wat gung 1 t gaaw vuurbiej “
‘t Verkluur’n” begun bi”jtied.
Den èen’n wör gries, nen oander ‘n vaal,
De zommerkluur bi’w kwiet,

Non dat zo is, wordt ‘t vuur oens hèerfs,
val wiej ook ‘n moal of –
As in blad van ‘n boom en dwerrelt
Naar oender’n, in het stof.

Dèenkt an het loof, dat vuur oens gung,
Het lief oens nut e brach !
Dèenkt an de blaä dèe eerder völl’n
‘t Is ” ALLERZEELENDAG “

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)