Boorn 7 Boerschop 1993-01: ZO WAS BORNERBROEK en ZUNSOPGAANK

Auteur: A.J.M. Hades en J. Kleinman

Het hart van Bornerbroek wordt ingenomen door de kerk. Naast de kerk stond de oude pastorie die helaas is afgebroken en vervangen door een nieuwe. Het blijft jammer dat het oude huis moest wijken. Dit gebeurde onder Pastoor Paumen die niet uitblonk in zachtmoedigheid.

In de pastorietuin is een vijver. Hierin belandde jaren geleden een minnend paartje, dat meer oog had voor elkaar, dan voor de omgeving. De volgende dag moesten ze deemoedig aan de pastoor vragen of ze de vijver met een hark mochten afdreggen om te zoeken naar een damestasje dat er in was achtergebleven.

Tegenover de kerk, waar nu de RABO-bank staat, lag een stukje bouwland dat in gebruik was bij “n Kaamp”, oftewel Rouweler. In het centrum van Bornerbroek groeiden daardoor rogge en aard­ appelen. Later werd dit agrarische stukje omgezet in een plantsoentje, waarin het monument voor de Bornerbroekse oorlogsslachtoffers en een Mariabeeld een plaatsje kregen. Na veel geharrewar en ruzie werd besloten tot de bouw van het bankgebouw. Het monument werd verplaatst en staat nu aan de voorkant aan de weg. Maria werd echter verbannen naar een achterafhoekje.

Aan de linkerkant, de Enterse kant, woonde “Jessenjan”, de familie Spoler. In het huis was het postkantoor gevestigd dat intussen is opgeheven en een winkel in religieuze artikelen en speelgoed. Als kind kon je daar, als de tijd daarvoor was aan­ gebroken, terecht voor knikkers, tollen, klapperpistooltjes enz. Jessenjan stond na de mis vaak voor de kerk om poststuk­ ken uit te delen. Dat bespaarde hem een hoop fietswerk.

Aan de andere kant, de Almelose kant, woonde de familie Hodes tot± 1936. Op een oude foto blijkt voor het huis, daar waar nu het trottoir en de weg liggen, nog ruimte te zijn voor een tuin. Na het vertrek van de familie Hodes werd de voorkant van het huis omgebouwd tot winkel. Deze winkel werd gedreven door “Nijnbakkersjan”, Jan Nollen, en zijn vrouw Nellie. Jan was de clown van Bornerbroek en elk feest waar hij aanwezig was, kon als geslaagd beschouwd worden. Zijn voordrachten en lied­jes, al waren het vaak dezelfde, oogstten steeds weer succes. thans is het taxibedrijf van Oude Wesselink in dit pand geves­tigd. De winkel is niet meer als zodanig in gebruik.

Afb. 01: Het huis van de familie Hodes

De familie Hodes verhuisde naar de woning van het hoofd der school. Het gezinshoofd was toen hoofd van de R.K. School. Deze woning stond naast de vroegere Openbare School. Dit huis dat gebouwd is in een stijl die meer voorkomt als dienstwoning naast een Openbare School, is een van de weinige overgebleven oude huizen in het dorp. Na opheffing van de Openbare School werd de woning aangekocht door het R.K. Kerkbestuur en omgebouwd tot Parochiehuis. Dit Parochiehuis heeft tot voor enkele jaren bestaan maar is afgebroken en heeft daardoor plaats gemaakt voor het Dorpshuis.

Tussen het huis van de familie Hodes en het Parochiehuis werd een kleine conciërgewoning gebouwd, met de nadruk op klein. Deze woning werd betrokken door Dieks Oonk en zijn vrouw Dien (Smids Dieks). Dieks runde voor de oorlog ook nog een taxibedrijf.

A.J.M. Hodes.

ZUNSOPGAANK

Afb. 02

Der kröp nen striepel lichte luuster
Woar ‘kweet dat doar de doonkre lucht
zich noar n scheagen es hen bug,
met pearse raandjes in n tweeduuster.

Hee wocht nog efkes in het rood
veur dat hee op n roegen wal
de beumtöp zeutkens raakn zal,
woar veugel al oonröstig doot.

Dan reurt in enen n hemmel zich
en spreuit t earste spierke licht
de heugte in, en zet zien teken

veur t earst doar op de hoge eeken,
begint de dag zich los te weken,
den zuuver nog zienn anvang krig.

Jan Kleinman.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1993-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)